Op 12 december wordt het convenant Zwemveilige school ondertekend door betrokken partijen, zoals gemeente (wethouder Ro van Doesburg), betrokken basisscholen, Stichting Leergeld en het Caribabad.

Het is de bedoeling dat deze ondertekening de ‘water’-dichte afspraken ondersteunt die ervoor moeten zorgen dat alle kinderen die van de basisschool komen een zwemdiploma hebben.

Deze doelstelling sluit goed aan bij de ambitie uit de Visie van de Stad: Iedereen doet mee.