Vrijdagmiddag, 23 november, werd in het Hendrick Hamel Museum aan de Kortendijk een nieuwe wisselpositie geopend. Dit keer een bijzondere, want het was de eerste wisselexpositie van het museum zelf. Eerdere exposities waren met werk van bijvoorbeeld kunstenaars uit Korea of eigen land. Zo had ook de Gorkumse kunstenaar Marco van Tricht hier een prachtige expositie met met werk gemaakt met een 3D printer.

De belangstelling voor de opening was zeer groot en daardoor de zaal met de sprekers te klein, zodat een aantal bezoekers het even met een staanplaats moesten doen.


Dit keer is de expositie van het museum zelf. Zeldzame gravures van Gorinchem uit de 17de eeuw en als contrast voor westerlingen niet te begrijpen, nooit eerder in Nederland geëxposeerde, eeuwenoude Koreaanse kaarten. Als echte pronkstukken de drie eerste drukken van het journaal uit 1668 en het ware verhaal van Hendrick zelf

De expositie kreeg de naam “CONTRAST” en werd ingeleid door Koreaspecialist en hoogleraar Koreastudies Prof. Dr. Remco Breuker. Hij is historicus op het gebied van Korea en Noordoost-Azië en is gespecialiseerd in de middeleeuwse geschiedenis van Korea en Noordoost-Azië en in hedendaagse Noord-Koreaanse aangelegenheden. Remco Breuker is vaak in de media om actualiteit rond Noord-Korea te duiden en adviseert de overheid over de toestand in Korea. Na woorden van hem, voorzitter Piet IJssels van de Hendrick Hamel Foundation en Valentine Wikaart, directeur van het Hamel Museum, opende Prof. Dr. Remco Breuker de zaal van de expositie.

Pronkstukken van de expositie zijn de zeer zeldzame drie eerste drukken uit 1668 van de uitgevers Saagman, van Velsen en Stichter. Daarnaast worden aan de hand van unieke kaarten, gravures en gebruiksvoorwerpen verschillen in cultuur en gebruiken van Gorinchem en Korea in de tijd van Hamel belicht.

U moet de tentoonstelling echt gaan bezoeken. Alles beschrijven in dit artikel is bijna niet mogelijk. In het museum komt u bijvoorbeeld alles te weten over Nepnieuws dat ook in de 17de eeuw al scheen te bestaan. Of over de de olifant Hansken waarvan zelf Rembrandt een schilderij maakte. En de banden met deze olifant en Gorinchem waar zelfs tegeltjes gemaakt werden met zijn afbeelding. Zeker doen!

De tentoonstelling is te zien tot 7 januari 2019 in het Hendrick Hamel Museum, Kortendijk 67, Gorinchem.  Wo t/m za 12.30-17.00 uur geopend.

Realisatie is mogelijk gemaakt door medewerking van:
Boudewijn Verhoef – Peer van Kinderen – Mariteam Museum Rotterdam – Universiteitsbibliotheek Leiden – e.a.

Extra informatie

De aankomst in juli 1668 van 7 opvarende van de Sperwer was groot nieuws en haalde de krant. Uitgevers zagen brood in dit spannende avontuur en wilden allemaal de eerste zijn die het op de markt bracht. Het verslag van Hendrick Hamel viel onder het “beroepsgeheim” van de VOC en mocht niet ingezien worden. Dus werd het “gelekt”. In augustus ging het journaal al over de toonbank. Gillis Saagman bracht de meest populaire uitgave op de markt. Spannend, prettig leesbaar, goed geïllustreerd en tegen een zacht prijsje zodat iedereen het zich kon veroorloven. Dat Saagman, om het verhaal smeuïger te maken er zelf extra spannende en gruwelijke details aan toegevoegd had en de afbeeldingen niets met de Koreaanse realiteit van doen hadden, deed er minder toe. Wie zou daar achter komen?  Dat juist deze uitgave met al zijn “nepnieuws” veelvuldig vertaald werd en zo de wereld in ging was jammer voor Hamel. Zijn verhaal zou, ten onrechte, eeuwenlang als “onbetrouwbaar” worden betiteld.