Op woensdag 12 december a.s.  viert het Leger des Heils in Gorinchem een kerstfeest speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking.

Net als voorgaande jaren zal het Jazzorkest ‘Tante Co op Zolder’ muzikale medewerking verlenen, zal er samen gezongen worden en is er weer een verrassing.

Om 19.00 uur gaat de zaal aan de Nicolaas Pieckstraat 43-45 te Gorinchem open en om 19.30 uur begint het programma.

Opgave is mogelijk via email: korps.gorinchem@legerdesheils.nl, of telefonisch 0183–627685 of 06 – 10189120. We zien naar u/je uit en gaan er een echt feest van maken!