Het mantelzorg steunpunt in Gorinchem ziet erg veel eenzaamheid, vooral onder ouderen. Doordat we langer thuis moeten blijven wonen, komt er erg veel zorg op de schouders van familie, buren, en vrienden neer. Natuurlijk zijn er mensen met familie, kennissen en/of buren en daardoor niet eenzaam zijn en ook nooit zullen worden. Maar een steeds groter aantal ouderen valt buiten de boot. Niet iedereen heeft een netwerk. We willen met elkaar proberen te voorkomen dat mensen eenzaam ziek thuis liggen, of door een beperking de deur niet meer uit kunnen. Door iedere dag even te bellen met iemand die geen netwerk heeft, doorbreek je de eenzaamheid en kan er (indien nodig)op tijd actie worden ondernomen.

Met elkaar bereik je meer dan alleen en daarom willen we kijken of erbuiten de reeds bestaande telefooncirkel, nog een of meerdere telefooncirkel(s) opgezet kunnen worden. Hiervoor zijn mensen nodig met een hart voor mensen en een klein beetje tijd in de ochtenduren.Meer is er eigenlijk niet voor nodig.

We zoeken daarom niet alleen vrijwilligers, die als coördinator of vrijwilliger van zo’n cirkel willen fungeren maar we zoeken ook ouderen en/of mensen die eenzaam zijn. Dus ben of ken je iemand die aan deze criteria voldoet, meld het dan bij het mantelzorgsteunpunt.We gaan alles inventariseren en nodigen de vrijwilligers uit om met elkaar te kijken naar de mogelijkheden.

Mail naar mantelzorg@gorinchem.nlof bel 0183-659549 dan kunnen we inventariseren of er voldoende animo is. U kunt ook contact opnemen met de heer Arie van Hoven,coördinator van het Senioren café in Gorinchem,fruittrees@hotmail.com of06-11057266

Het is ook mogelijk om als geloofsgenootschap, zo’n telefooncirkel op te zetten, ook daarbij willen we ondersteunen met het opzetten vaneen telefooncirkel.

De Telefooncirkel is een eenvoudige manier om de vinger aan de pols te houden bij alleenstaanden of ouderen. Je bent het begin- en eindpunt van de keten en belt de eerste deelnemer. Krijgt iemand geen gehoor,dan schakel je de opgegeven contactpersoon van de deelnemer in.

Misschien  is iemand een keer te ziek om de dokter te bellen. Of op de grondgevallen – maar nét buiten bereik van de telefoon. Dan is het wel een heel veilig idee dat er iemand is die elke dag even belt en  indien nodig alarm kan slaan bij geen gehoor.

Jij bent het begin- en eindpunt van de keten en belt de eerste deelnemer.Die belt de volgende op de lijst en zo verder. Wanneer iemand geen gehoor krijgt, neemt die meteen contact op met jou. Jij schakelt de‘sleutelfiguur’ in om te controleren wat er aan de hand is met degene die geen gehoor gaf. En belt de eerstvolgende deelnemer om het belrondje weer op gang te brengen.

Het woord ‘sleutelfiguur’ mag je letterlijk nemen. Iedere deelnemer aan de Telefooncirkel heeft naam en adres opgegeven van een buurvrouw, kennis of familielid die over een huissleutel beschikt.Deze kan langskomen en zo nodig voor hulp zorgen. Iedereen kan meedoen. Oud én jong.

Geef je op

De Telefooncirkel is in alle eenvoud een fantastische manier om alleenwonende mensen een veilig gevoel te geven. Dat maakt jouw dagelijkse telefoontje van onschatbaar belang. Wil je meedoen? Jouw inzet is van harte welkom.