Maand van Respect

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht  op welke gronden dan ook, is niet toegestaan. Uit: De Nederlandse Grondwet

Hoe breng je Artikel 1 van de grondwet in praktijk? Wat betekent het voor jongeren? Kunstenaar Marco van Trigt en portretfotograaf Johannes van Camp gingen tijdens de naschoolse activiteit in gesprek met kinderen uit het basisonderwijs over respect. Daarna verwerkt Marco van Trigt de namen van de kinderen, hun verhalen in het ‘Artikel 1 kunstwerk’. Dat geeft stof tot nadenken en vooral gelegenheid om er met elkaar over te praten.

Onthulling kunstwerk

Kom naar de onthulling van het grote Artikel 1 kunstwerk van de scholieren, fotograaf Johannes van Camp en kunstenaar Marco van Trigt. Ontmoet de kinderen wiens namen en verhalen zijn verwerkt in het ‘Artikel 1 kunstwerk’.

Via zijn facebook kondigde Johannes van Camp zijn fantastische nieuws aan. “Na twee weken intensief overleg met vele betrokkenen kunnen we het nu bekendmaken: De boom van tolerantie groeit uit tot een waardige buitenexpositie op de Gorcumse vestingwallen”.

Save the Date

De feestelijke opening van het Tolerantiepad in Gorinchem is op zaterdag 24 november om 10.00 uur. Bij deze opening is wethouder Ro van Doesburg aanwezig. Het Tolerantiepad is een wandelroute van vijf kilometer over de vestingwal, met aan de bomen honderd grote portretfoto’s van Gorcumers die hun gevoel bij respect en tolerantie verbeelden en verwoorden.

Het Tolerantiepad is een van de initiatieven tijdens de Maand van Respect die de Gemeente Gorinchem in samenwerking met Gorcumse scholen organiseert.

 Uit alle lagen van de bevolking, jong, oud, afgebeeld in zwart/wit met een zelfgekozen bloem in kleur die hun persoonlijke boodschap over respect en tolerantie verbeeldt. Bloemen zeggen soms meer dan je zelf kunt vertellen. De persoonlijke boodschappen zijn vanaf 24 november, wanneer ook de foto’s hangen, te lezen op www.ambassadeursvoortolerantie.nl

Het Tollerantiepad wordt georganiseerd door het Huis van Inspiratie.  Start om 10.00 uur op de stadswal bij de locatie van De Harmonie, Dalemwal 15D in Gorinchem.

Het programma is als volgt:

  • 10.00 uur – ontvangst met warme drank en tolerantiebollen
  • openingshandeling met ‘teaser’ video project tolerantie
  • woord initiatiefnemer Johannes van Camp
  • voordracht door twee ambassadeurs van tolerantie
  • wandeling over Tolerantiepad met muziek
  • aankomst in de Kamer van de Tussentijd van organisator Huis van Inspiratie

Aansluitend vindt de open dag plaats van organisator het Huis van Inspiratie en partners, dat in het teken staat van samenwerking, verbinding en vernieuwing.

de foto geeft slechts een idee, de eigenlijke verrassing komt nog en jij kan daarbij zijn