Zeer grote brand in loods

Molenaarsgraaf – 27-9-2018 – Aan de Polderweg-oost in Molenaarsgraaf is er brand uitgebroken in een loods van een bedrijf.

Meerdere bluseenheden zijn aanrijdend evenals een watertransportsysteem om voldoende bluswater te plaatse te krijgen.

Nadere informatie volgt.

Updates

donderdag 27 september 2018 – 11:56

De brand is onder controle en er is om 11.35 uur het sein “brand meester” gegeven. Salvage komt ter plaatse.

Samenwerking met de blushelikopter van defensie

donderdag 27 september 2018 – 12:37

Veel gestelde vragen en het antwoord daarop:
1. Er is een brand in de buurt; wat moet ik doen?
Blijf uit de rook. Rook bevat altijd gevaarlijke stoffen.
• Waarschuw en help mensen in uw omgeving om ook uit de rook te blijven;
• Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en schakel uw ventilatiesysteem uit.

2. Waarom doet de brandweer metingen?
De brandweer verricht momenteel metingen samen met het RIVM. Op basis van metingen en berekeningen bepalen zij de omvang van het effectgebied. In dit gebied kunnen brandresten en roetdeeltjes neerslaan. In het laboratorium wordt onderzocht welke stoffen er in de roetdeeltjes zitten. Dit duurt enkele dagen.

3. Wat moet ik doen als ik rook heb ingeademd? (Ik ben naar de brand gaan kijken of heb door de rook heen gefietst/gelopen)
Door het inademen van de rook, kunt u wellicht last hebben van hoesten als gevolg van een geïrriteerde keel, prikkeling van de ogen en/of van de bovenste luchtwegen of
hoofdpijnklachten. Inademen van de rook kan ook benauwdheidsklachten en piepen
veroorzaken, maar dit laatste is afhankelijk van de gevoeligheid (bijvoorbeeld COPD-patiënten of
kinderen zullen hier eerder last van krijgen). In de meeste gevallen gaan deze klachten, na beëindiging van de blootstelling, vanzelf over. Als dit niet het geval is of als u zich zorgen maakt, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Irritatie van de ogen kan ook verdwijnen door de ogen te spoelen met lauw water.

4. Ik ben naar de brand gaan kijken, wat moet ik met mijn kleding doen die ik toen aanhad?
Indien u in de rook heeft gestaan, adviseren wij u uw kleding te wassen, om zo brandlucht en roetdeeltjes uit de kleding te verwijderen.

5. Er liggen verbrandingsresten of roetdeeltjes in mijn tuin / op mijn land; wat moet ik doen?
We onderscheiden twee gebieden: het gebied direct benedenwinds van de brand en het gebied daarbuiten. Het gebied direct benedenwinds wordt omsloten door de Brandwijksedijk, Damseweg, Kweldamweg, Polderweg-Oost en de Kerkweg.

Voor het gebied direct benedenwinds geldt het volgende:
Omwonenden ontvangen een bericht zodra het afgezette gebied weer is vrijgegeven. Tot die tijd eventuele deeltjes laten liggen. Dit helpt de brandweer bij het bepalen van het effectgebied.

Voor het gebied daarbuiten geldt:
Verbrande brokstukken bevatten vrijwel altijd schadelijke stoffen. U kunt zelf eventuele verbrandingsresten en roetdeeltjes verwijderen. Met de volgende voorzorgsmaatregelen voorkomt u blootstelling zo veel mogelijk:
• Zichtbare brokstukken kunnen verwijderd worden door ze met handschoenen op te pakken en weg te gooien bij het restafval;
• Zichtbare roetdeeltjes op auto’s, tuinmeubilair etc. kunnen worden verwijderd met warm water en zeep.
• Gras kan worden gemaaid en bij het GFT-afval;
• Kinderen doen vaak hun (vieze) handen of (vieze) dingen in hun mond. Hierbij krijgen ze kleine hoeveelheden grond en stof binnen die aan hun handen is blijven
plakken. Geadviseerd wordt om de plekken waar kinderen spelen te inspecteren op de aanwezigheid van brokstukken en roet. Als dit aanwezig is, dan kan u dit verwijderen (met handschoenen) of melden bij de gemeente.

6. Hebben huisdieren nog speciale aandacht nodig?
Voorkom dat uw huisdier rook inademt of roetdeeltjes of brandresten op eet.

7. Ik heb groenten/fruit in mijn (moes-/volks-)tuin, kan ik die eten?
Eet geen gewassen met zichtbare roetdeeltjes er op. Was de deeltjes eraf of, als afwassen niet mogelijk is, gooi groente en fruit dan weg. Gewassen die geteeld worden in kassen waarvan de ramen dicht stonden kunnen gewoon worden genuttigd.

8. Hoe krijg ik de brandgeur/stank uit mijn huis?
Als het gebied is vrijgegeven waar u woont, kunt u uw huis ventileren (ramen en deuren open zetten). Tot dat moment kunt u uw ramen en deuren beter gesloten houden. U mag
nadat het gebied is vrijgegeven ook het ventilatiesysteem weer inschakelen. Wanneer de brandlucht in de gordijnen en/of kleding zit kunt u deze wassen.

9. Wat zijn de gezondheidsrisico’s van rook en roet?
De directe gevolgen van het inademen van kleine hoeveelheden rook zijn prikkeling van ogen, neus, keel en luchtwegen, leidend tot tranen en hoesten. Hoe hoger de
concentratie rook die u inademt, hoe sneller deze klachten optreden en hoe heftiger u ze ervaart. Deze klachten verdwijnen vaak snel weer zodra u zich in de frisse lucht bevindt en geen rook meer inademt.
Bij personen met (over)gevoelige luchtwegen, bijvoorbeeld door astma, kan er een benauwd gevoel en kortademigheid optreden.

10. Wat is een schadelijke hoeveelheid rook?
Wanneer u rook heeft ingeademd kunt u last krijgen van prikkelende ogen, neus en luchtwegen. Uw ogen kunnen gaan tranen en u kunt gaan hoesten. Hoe meer rook u
hebt ingeademd, hoe sneller uw lichaam reageert en hoe langer de klachten duren. Als u denkt aan een schadelijke hoeveelheid rook te zijn blootgesteld, en de klachten van
irritatie aanhouden, neem dan contact op met uw huisarts.

donderdag 27 september 2018 – 11:46

Heeft u vragen naar aanleiding van de brand aan de Polderwegoost in Molenaarsgraaf kijk op www.zhzveilig.nl. Vindt u daar geen antwoord op uw vraag bel dan het publiekstelefoonnummer 088-6365200

donderdag 27 september 2018 – 11:05

De milieuongevallendienst van het RIVM is gearriveerd in Molenaarsgraaf. Zij gaan metingen uitvoeren dichtbij de brand en de onderzoeksresultatenvan de brandweer analyseren en beoordelen. Het duurt minimaal een dagdeel door de resultaten er zijn.

donderdag 27 september 2018 – 10:58

Wegens draaiende windrichting zijn uit voorzorg het Wellantcollege en de basisschool Eben Haezer ontruimd. Het gastouderbureau en de seniorenwoningen zijn geïnformeerd en de bewoners blijven binnen.

donderdag 27 september 2018 – 10:23

Blijf uit de rook. Kom niet naar het incident, geef hulpverlening de ruimte. Het advies blijft, bij last van de rook sluit alle ramen en deuren en zet ventilatiekanalen dicht.

donderdag 27 september 2018 – 10:16

De brandweer heeft de ramen van het pand ingeslagen zodat er meer zuurstof bij komt. Het vuur zal dan sneller zijn werk doen. Hierdoor ontstaat er minder rook. De rook die vrijkomt is warmer en zal hoger de lucht ingaan.

donderdag 27 september 2018 – 9:39

Meetploegen van de brandweer meten de luchtkwaliteit aan de grond op leefniveau en blijven dit monitoren. Vooralsnog geen direct risico.

donderdag 27 september 2018 – 8:06

Ivm rookontwikkeling en het neerdalen van roetdeeltjes is het advies om het vee tot 1 km van de Polderweg-oost in de stallen te houden. Als de rook weg is gaat het RIVM onderzoek doen naar de schadelijkheid van de neergekomen deeltjes

donderdag 27 september 2018 – 7:04

De brand breidt verder uit. Er wordt ingezet om overslag naar de naastgelegen woningen en bedrijven te voorkomen. De polderweg-oost is geheel afgesloten voor verkeer. Ook komt er nog veel rook vrij, blijf uit de rook.

donderdag 27 september 2018 – 6:28

In het benedenwindsgebied worden metingen verricht. Er zijn nog extra voertuigen onderweg, waaronder een hoogwerker om de brand van bovenaf te kunnen bestrijden.

donderdag 27 september 2018 – 5:50

De brand woedt in een bedrijf met verpakkingsmaterialen. Bij de brand komt veel rook vrij. Blijf uit de rook en sluit ramen en deuren en schakel de ventilatie uit.

foto: politie Rotterdam