Gemeenten eisen duidelijkheid Vijfheerenlanden

De gemeenten Giessenlanden, Molenwaard en Gorinchem luiden de noodklok. Na twee jaar is nog steeds niet duidelijk hoe Vijfheerenlanden haar dienstverlening met betrekking tot uitkeringsverstrekking, schulddienstverlening, minimaregelingen en participatie wil vormgeven na de fusie. Wethouder Eelke Kraaijeveld, die namens de gemeenten de woordvoering doet, is bezorgd: “Dit kan mogelijk grote gevolgen hebben voor het verstrekken van uitkeringen in Leerdam en Zederik.”

De gemeenten Molenwaard, Giessenlanden en Gorinchem trekken nu aan de bel. De reden is de mogelijke gevolgen voor inwoners die de besluitloosheid met zich meebrengt. Belangrijk onderdeel hiervan betreft de uitkeringsverstrekking. Leerdam en Zederik zijn hiervoor nu aangesloten bij Avres, Vianen is aangesloten bij WIL. Als bij de fusie op 1 januari 2019 niet duidelijk is bij welke van de organisaties zij haar taken belegt, weet niemand waar hij aan toe is: WIL en Avres weten niet voor welke inwoners zij verantwoordelijk zijn en het rijk weet niet hoe de financiering verdeeld moet worden.

Besluiteloosheid

Het VHL-beraad legt met haar recente besluitvorming vooralsnog dezelfde opdracht weg bij de twee organisaties: Avres en WIL, maar zonder een heldere taakverdeling. “Dat kan niet. Avres en WIL kunnen niet allebei een beetje verantwoordelijk zijn. Je bent wel verantwoordelijk of je bent het niet.” De wethouder van Gorinchem vervolgt: “Het gaat er niet om welke keuze gemaakt wordt. Als er maar een keuze gemaakt wordt. We gaan ervan uit dat VHL op zeer korte termijn alsnog duidelijke besluiten neemt. Daarom nemen wij deze stap. Inwoners mogen hier geen last van hebben.”

De gemeenten Molenwaard, Giessenlanden en Gorinchem hebben een brandbrief gestuurd naar de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van BZK en SZW.