Subsidie voor duurzame projecten op het platteland

Kaas Experience Center Bleskensgraaf tweede project met LEADER subsidie

Plattelandsondernemers en maatschappelijke organisaties met vernieuwde ideeën voor het platteland kunnen vanaf 8 oktober 2018 tot en met 14 november 2018 voor de tweede keer dit jaar LEADER subsidie aanvragen.

LEADER Polders met Waarden is een Europees subsidieprogramma dat helpt om nieuwe projecten op het platteland van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Gouwe-Wiericke en Krimpenerwaard te realiseren. Het gaat om innovatieve projecten van ondernemers en maatschappelijke organisaties met duurzaamheid of relatie stad-land als thema. Het kan gaan om projectideeën voor lokaal voedsel, korte ketens, circulaire economie of duurzame energie. Alle ingediende projecten worden door de Plaatselijke Groep beoordeeld op basis van de Lokale Ontwikkeling Strategie en voorzien van een advies aan de provincie Zuid-Holland. De provincie neemt het besluit over het toekennen van de LEADER subsidie. De Plaatselijke Groep heeft de LEADER bijdrage per project vastgesteld op minimaal 25.000 en maximaal 200.000 euro.

Kaas Experience Center

Zuivelcoöperatie Deltamilk kreeg onlangs bericht van de provincie dat de aanvraag van LEADER subsidie voor het Kaas Experience Center in Bleskensgraaf is goedgekeurd. De monumentale boerderij naast zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf wordt de komende jaren gerestaureerd en ingericht als bezoekerscentrum met alle informatie over boerderijen en kaas. Ook het erf rondom de boerderij wordt opnieuw ingericht met een moestuin, terras en speeltuin. De Europese Unie, provincie Zuid-Holland en de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden investeren gezamenlijk 198.000 euro in dit project.

Het Kaas Experience Center is het tweede project dat een bijdrage ontvangt van LEADER Polders met Waarden. Eerder mocht Topsurf al rekenen op een bijdrage. Twee andere projecten zijn door de Plaatselijke Groep met een positief advies voorgelegd aan provincie Zuid-Holland. Het gaat om het project De Gespreide Herberg; een off-grid logiesaccommodatie in de Alblasserwaard. En om het project Weids Bloemendaal; herontwikkeling van polder Bloemendaal bij Waddinxveen met onder andere een bezoekboerderij, proefveld en theetuin. Voor deze twee projecten wordt binnenkort het besluit verwacht over de toekenning van LEADER subsidie.

Subsidie aanvragen

Neem voor meer informatie over het subsidieprogramma LEADER Polders met Waarden contact op met coördinator Martijn Plomp, 06-20854456 of martijn@praktijk-platteland.nl. Of kijk voor meer informatie op de website: www.poldersmetwaarden.nl.