Hans van Mourik vertrekt bij Stadsbelang

Foto: GP-foto

Fractie en bestuur van Stadsbelangdelen de media mee, dat het op de lijst van Stadsbelang gekozen raadslid Hans van Mourik te kennen heeft gegeven de fractie van Stadsbelang per direct te willen verlaten.

De heer Van Mourik aangegeven, dat hij zijn raadslidmaatschap als eenmansfractie gaat voortzetten. De reden van vertrek uit de fractie van Stadsbelang van de heer Van Mourik is terug te voeren op het gegeven, dat de heer Van Mourik er bij aanvang van deze raadsperiode kennelijk voor heeft gekozen een van de fractielijn afwijkende (eigenzinnige) koers te varen, waarmee het vertrouwen in zijn functioneren binnen de fractie al snel onder druk is komen staan.

De afgelopen week is in een gesprek met fractievoorzitter Renate van Maaren en wethouder Dick van Zanten, waarbij aan de heer Van Mourik nog een handreiking is gedaan.

Inmiddels is gebleken dat de ontstane verschillen van inzicht over zijn voortgezet functioneren binnen de fractie van Stadsbelang niet meer te overbruggen waren. Stadsbelang ervaart de ontstane situatie weliswaar als ongewenst, maar zal de nieuwe raadsperiode met enthousiasme en met een fijn, maar enigszins uitgedund team in het belang van onze stad voortzetten.

Stadsbelang maakt ernstig bezwaar tegen het feit dat Van Mourik als eenmansfractie door gaat. Hier gaan wij nog niet op in, omdat we graag eerst daarover ook de mening van Van Mourik hebben aangehoord.