Nieuw concept Cultuur Promotie Gorinchem

foto: “Gorcum vertelt”café

Vanaf oktober stopt de maandelijkse Culturele Route langs musea, galeries en ateliers in de binnenstad van Gorinchem. Stichting Culturele Route Gorinchem gaat de focus van een maandelijkse route verleggen naar het organiseren van een jaarlijkse kunstroute waaraan ook kunstenaars van buiten Gorinchem deel gaan nemen.

Dat betekent niet dat u na 22 jaar het ineens zondere Culturele zondag moet doen. Om verwarring bij het publiek te voorkomen kan Gorkums Nieuws u mee delen, dat er geen einde komt aan het fenomeen van 22 jaar culturele route, maar zullen er nog steeds maandelijks terugkerende culturele activiteiten plaats vinden. Voorlopig nog op dezelfde tweede zondag van elke maand. De eerstvolgende is op zondag 14 oktober. Het is een initiatief van Boudewijn Verhoef en Roy Grunewald om een doorstart te realiseren van wat eerst de Culturele Route Gorinchem werd genoemd. Dit initiatief is ondergebracht bij een andere organisatie, stichting TOETS. De nieuwe doorstart is tevens een vernieuwd concept met een nieuwe naam:

Culturele Zondagen Gorinchem

Tevens krijgen deze Culturele Zondagen een frisse, maandelijks terugkerende variabele dynamiek in de Gorcumse binnenstad. De website is op dit moment alleen nog een domeinnaam, maar zal spoedig online te zien zijn. Wij houden jullie op de hoogte.

In het nieuwe concept is het begrip ‘cultuur’ uitgebreid met ambachten en lifestyle.

Met het hieronder staande concept krijgt u een goed idee en bent u ervan op de hoogte dat er, op 14 oktober a.s., weer van alles op cultureel gebied te beleven is in Gorinchem.

Na 22 jaar een culturele route gekend te hebben in de binnenstad van Gorinchem is daar begin 2018 een eind aan gekomen. Een groot aantal vaste deelnemers/locaties wilde er om uiteenlopende redenen mee stoppen. Klavecimbelbouwer Boudewijn Verhoef wilde echter onderzoeken of er een doorstart mogelijk was met een kleiner aantal deelnemers. Omdat het bestuur van de Culturele Route daar geen heil in zag en de naam en financiën niet wilde overdragen werd samen met Roy Grünewald, bestuurslid van stichting Toets, besloten om een geheel nieuw concept te lanceren en dat te organiseren en realiseren vanuit de stichting Toets. Statutair gezien is dat mogelijk.


Klavecimbelbouwer Boudewijn Verhoef

In de periode april tot en met september 2018 werd een pilot gedraaid, deels bedoeld als doorstart, maar ook met nieuwe elementen die de culturele route van voorheen minder statisch maken. Eigenlijk groeide de CR oude stijl niet mee met de tijd. Het bleef een statisch evenement. Galeries, musea, de Grote Kerk en een aantal kunst gerelateerde winkels openden hun deuren, ontvingen bezoekers en dat was het dan. De onvrede bij de deelnemers ontstond doordat men ontevreden was over de toeloop van bezoekers, in combinatie dat men elke tweede zondag van de maand aanwezig moest zijn. Ook in de vakantie. Er waren nu eenmaal folders gedrukt en wat op de folder staat moest natuurlijk uitgevoerd worden, anders werkt het niet.

Meer dynamiek

De bedoeling is nu om meer dynamiek te brengen met een brede opzet van kunst, cultuur maar ook ambacht binnen de vesting Gorinchem. Deels is dit al tot stand gekomen in het ‘Gorcum vertelt – café’, molen ‘de Hoop’ en de openstelling van het minitheater ‘Het Zevende Huis’. Het wordt tijd om door te pakken met een nieuw concept en een vooral een nieuwe naam. Voorlopig is gekozen voor de titel:

OPEN CULTURELE ZONDAGEN GORINCHEM

Flexibele deelname

In het nieuwe concept OPEN CULTURELE ZONDAGEN kunnen deelnemers voortaan flexibel meedoen. Dus in de wintermaanden kunnen bv de Grote Kerk en Het Stiltecentrum afhaken als ze dat willen (i.v.m. de kou). Maar ook kunnen organisaties met activiteiten meedoen op momenten dat zij dat willen. Verder gaat het niet meer alleen om specifieke (vaste) locaties, zoals galerieën, kerk en musea maar ook om activiteiten zoals muziek, theater, dans, film, workshops, uitleen, op wisselende of pop-up locaties.

Als voorbeeld hoe dat werkt zie de website www.culturelemenukaart.nl Op die site kunnen organisaties, docenten en aanbieders van cursussen op het gebied van kunst en cultuur ZELF een pagina invullen. Als bewoners op zoek zijn naar een bepaalde cursus of club, krijgen zij letterlijk een menukaart voorgeschoteld waarop het aanbod staat vermeld. Met een klik komt men vervolgens op een uitgebreide pagina.

Eigen verantwoordelijkheid deelnemers

Het basisprincipe van dit model gaan we overnemen voor de realisatie van dit concept. Iedereen die iets op de tweede zondag van de maand (gemakshalve ga ik daarvan uit) organiseert is zelf verantwoordelijk voor de publiciteit daarvan. Uiterlijk op de 25e van elke maand kan een deelnemer informatie aanleveren bij de webmaster voor het programma, activiteiten of ander nieuws, voor de eerst volgende open culturele zondag. De webmaster heeft dan 5 dagen de tijd om alle informatie te rangschikken op de nieuwe website met een eenduidige vormgeving. Op de homepage staat een plattegrond van de binnenstad met daarin de vaste locaties aangegeven. Er zijn ‘rubrieken’ (bv exposities, activiteiten, muziek, ambacht etc.). Na elke open culturele zondag wordt alle flexibele programmering of activiteit verwijderd. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen of voortzetten van de informatie. Er verschijnt een algemene mededeling in de trant van: het actuele programma voor de volgende culturele zondag (datum) verschijnt op 1 (naam volgende maand).

Gorcums Museum

Alles digitaal – geen drukwerk

Het voordeel is dat er geen drukwerk meer geproduceerd hoeft te worden. Er wordt wel via pers, media, VVV, Mooi Gorcum, gemeentepagina, matrixborden etc. verwezen naar de website. Op die site ziet men het complete menu van de eerstvolgende open culturele zondag. Op die manier krijgt het publiek een volledig overzicht van alle activiteiten, optredens, locaties, aanvangstijden en eventuele entreeprijzen van activiteiten binnen de vesting op die open culturele zondag.

Gratis?

Het aanleveren van de informatie is gratis voor instellingen, verenigingen, koren, musici, individuele initiatiefnemers, kunstenaars, ambachtslieden, verenigingen, winkeliers, etc. Kortom iedereen die op de open culturele zondag iets te bieden heeft of wil presenteren en een bijdrage kan leveren aan een dynamische binnenstad met de focus op kunst, cultuur en ambacht.

Niet alles hoeft gratis toegankelijk te zijn. Voor een voorstelling of concert moet gewoon een entree gevraagd kunnen worden. Maar de voorstelling krijgt door deelname op deze nieuwe website extra aandacht. Musea hoeven niet meer gratis entree te verlenen maar kunnen bv wel een korting geven. Het uitgangspunt is, dat er op die culturele zondagen reuring is in de stad. Deels gratis, deels met entree. Deels in vaste locaties, deels in pop-up locaties. Horeca kan hierop aansluiten bv met een (betaalde) banner waarin arrangementen vermeld kunnen worden.

Vlaggen?

De locaties in de oude CR waren herkenbaar aan een gele vlag. In dit concept met zowel vaste als wisselende locaties kunnen alleen de vaste locaties herkenbaar zijn met een blauwe vlag. Voor eenmalige (pop-up) locaties kan er beter gewerkt worden met een poster met een helder logo.

Wisselende menukaart

De Open Culturele Zondag groeit op die manier uit tot een dynamisch concept. Elke tweede zondag ligt er een WISSELENDE culturele menukaart klaar. Publiek kan kiezen, kan switchen, hoeft geen route te volgen, maar kan de zondagmiddag doorbrengen naar eigen keuze en smaak en kan verpozen in horeca gelegenheden.

Voorbeelden

 • Tango workshop in de aanlegsteiger
 • Eenmalige workshop olala chocola
 • (oktober) extra rondleidingen Gorcums Gouden Eeuw – Nu!
 • Middag voorstellingen in Peeriscoop, Het Zevende Huis, theater ’t Pand, Vijfzinnen theater
 • Films, concerten, verhalen
 • Extra rondleidingen (poëzie route, beeldenroute, stadsgidsen)
 • Previews van toekomstige optredens van bv koren, dans- en theatergroepen
 • Demonstraties en proeverijen

Met bovenstaand concept staan we ook sterker om definitief te kiezen voor de tweede zondag van de maand, omdat je anders te veel activiteiten krijgt als je dit combineert met de koopzondagen. Bovendien is het elkaars publiek /doelgroep niet.

Bijkomende voordelen:

 • Flexibel en daardoor gevarieerd programma aanbod.
 • Elke maand naast het vaste aanbod vele verrassingen. Niet alleen beeldende kunst en ambacht, ook theater, muziek, open lessen, workshops etc.
 • Hierdoor ontstaat een hele nieuwe dynamiek die volkomen los staat van voorheen de CR
 • Geen drukwerk meer want alles gaat via de website/internet
 • De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun publiciteit en leveren zelf foto en tekstmateriaal aan.
 • We hoeven nu geen persberichten meer te maken en hebben niet meer elke maand de ergernis dat weekbladen de persberichten niet plaatsen. Wel moeten we de komende tijd de nieuwe website stevig onder de aandacht brengen.
Hamelmuseum

Huidige vaste locaties:

 • Atelier clavecimbelbouw
 • Kunst bij Karel
 • Het Zevende huis
 • Molen ‘De Hoop’
 • Hamelmuseum
 • Meneer de Groot /Arida van Baardewijk ‘Gorcum vertelt’ café
 • Gorcums Museum
 • Caponnière
 • Atelier Vizioen

Mogelijk te verwachten vaste locaties:

 • Galerie Marja de Raadt, Niklas Anderberg
 • Galerie Affuitloods Tolsteeg
 • Kruitmagazijnen Dalemwal
 • Huis van inspiratie/Tussentijd

Mogelijk te verwachten flexibele locaties:

 • Aanlegsteiger
 • Theater Peeriscoop
 • Theater ’t Pand
 • Vijfzinnen theater
 • Bibliotheek
 • Grote Kerk
 • Toren Grote Kerk
 • Atelier Marleen van Zwienen
 • U.L.O.
 • Etc.

IN HET KORT

Initiatief en statutaire organisatie: stichting TOETS, gevestigd te Gorinchem. Bestuur: Boudewijn Verhoef, Roy Grünewald. Het bestuur van de stichting Toets biedt alleen een online platform en de publiciteit daaromtrent.

Aangevraagd web domein: www.culturelezondaggorinchem.nl

Webmaster: Jaap van Rooij (contact gegevens volgen z.s.m.)

HET CONCEPT – de spelregels

Deelname

 • Iedereen die op de tweede zondag van elke maand iets te bieden heeft op het gebied van kunst, cultuur, ambacht of lifestyle meldt dit in de voorafgaande maand uiterlijk op de 25e bij de webmaster via het formulier op de website.
 • Deelname is gratis voor organisaties, locaties en privé personen, mits het aanbod valt binnen een van de vier voornoemde gebieden.
 • Vaste deelnemers die gegarandeerd IEDERE Culturele Zondag geopend zijn (het hele jaar elke maand) ontvangen van de organisatie een blauwe wimpel die zichtbaar geplaatst dient te worden bij de locatie. Daarvoor wordt een kleine bijdrage gevraagd.
 • Eenmalige of onregelmatige deelnemers ontvangen van de organisatie een blauw gekleurde poster als teken van tijdelijke deelname.
 • Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteit en dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen en lokale vergunningen. Stichting Toets neemt daarin geen enkele verantwoordelijkheid

Aanmelding

 • Vaste deelnemers die gegarandeerd IEDERE Culturele Zondag geopend zijn (het hele jaar elke maand) hoeven dit eenmalig aan te melden bij de webmaster.
 • Eenmalige of onregelmatige activiteiten, maar ook wijzigingen in het aanbod of programma van vaste deelnemers moeten wel elke keer aangemeld worden.
 • Commerciële deelnemers zoals horeca gelegenheden of winkeliers die geen culturele activiteiten organiseren* kunnen via de webmaster een banner kopen.

*bijvoorbeeld een café die in het kader van de culturele zondag een optreden organiseert mag dit wel gratis vermelden.

Plaats en tijd

 • De activiteit of het aanbod moet plaatsvinden in de binnenstad (vesting) Gorinchem of daaraan grenzend.
 • Elke tweede zondag van de maand
 • Activiteiten vinden in principe plaats tussen 13 en 17 uur.

Entree

 • In principe moeten de activiteiten of het aanbod gratis toegankelijk zijn voor het publiek.
 • Uitzonderingen zijn workshops, musea en theaters/muziekvoorstellingen. Er mag entree gevraagd worden, MAAR:
 • Laat de entreeprijs gekoppeld zijn aan de Open Culturele Zondag door bv een korting aan te bieden op de normale prijs. Of een culturele Zondag arrangement (bv inclusief gratis consumptie, kinderen gratis etc.)

Publiciteit

 • Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bijtijds aanleveren van informatie, foto’s, tijden en eventuele entreeprijzen 
 • Niet bijtijds aanleveren betekent geen publiciteit
 • Elke eerste dag van de maand wordt het programma online gezet
 • Hieraan voorafgaand wordt dat aangekondigd in de pers, media, matrixborden, Mooi Gorinchem en VVV. Het betreft een verwijzing naar de website.
 • Na elke Culturele zondag worden de tijdelijke activiteiten verwijderd. De vaste blijven staan en er verschijnt een uitnodiging om de komende activiteiten tijdig aan te melden.

Contact

Boudewijn Verhoef

06-17150835

bafm.verhoef@hetnet.nl

Roy Grünewald

06-53781356

roygrunewald@hotmail.com