Binnenkort definitief besluit Open Kathedraal

In 2013 werd bekend dat de bewaartermijn verlopen was van de Ramen uit de RK Kerk in Gorinchem welke in 1984 verbouwd werd tot appartementen.

martelaren van Gorinchem

Elk van de glas- in- lood ramen toont een afbeelding van een van de Martelaren van Gorcum, die in 1572 in Gorcum gevangen zijn genomen en in Den Brielle opgehangen. Door hun Heilig verklaring werden zij beroemd in de hele wereld. Een groep inwoners van Gorinchem, waarvan een aantal nu het bestuur vormen, zetten zich in om deze ramen te herstellen en te plaatsen ongeveer op de plek waar de martelaren gevangen hebben gezeten. Zij zijn van mening dat dit historisch cultureel erfgoed van de stad uniek is en behouden dient te worden. De realisatie hiervan is echter een complex gebeuren dat heel veel tijd in beslag neemt. 

Deze week stelde het College van Burgemeester en wethouders de raad voor om een bedrag van 150 duizend euro beschikbaar te stellen aan de Stichting Open Kathedraal.

Voorwaarde is dat de Stichting zelf de rest van de financiering verzorgd. Lukt dit niet, dan gaat de 150 duizend euro ook niet door.

Het totale project kost naar verwachting bijna 1,4 miljoen euro. De gemeente wordt na realisatie eigenaar van het object. Op donderdag 27 september wordt een definitief besluit genomen over het voorstel.