Open Monumentendag Gorinchem

Open Monumentendag stond dit jaar in het teken van de grootste vesting van Nederland.

Rond 1600 werd de middeleeuwse stad een ‘moderne’ vesting. De Tachtigjarige Oorlog was toen in volle gang en de vesting moest Gorinchem tegen de Spanjaarden beschermen. In het Rampjaar 1672 werd Gorinchem een belangrijke vestingstad in de Oude Hollandse Waterlinie.

Een vesting die dus een bezoek waard is en die daar tijdens open monumentendag nog meer dan de moeite waard was.

Verschillende monumenten waren zaterdag gratis voor iedereen toegangkelijk. Al die monumenten waren herkenbaar aan de BankGiro Loterij Open Monumentendag-vlag.

Men kon een bezoek brengen aan:

 • Buskruitmagazijnen, Dalemwal
 • Luisterpost, Vijfde Uitgang
 • Groote Societeit, Eind
 • Molen de Hoop, Dalemwal
 • Grote toren, Groenmarkt
 • Grote Kerk, Groenmarkt
 • Hamelhuis, Kortendijk
 • Lutherse Kerk, Langendijk
 • Lingewacht, Blauwe Torenstraat
 • Poterne, Dalemwal
 • Rehobothkerk, Driekoningenstraat
 • Caponnière, Kanselpoortweg

Daarnaast kon men een gratis Vestingwandeling met gids maken, wwarbij je bij de Poterne onder de Dalemwal kan doorlopen, richting Oostgracht. Er kon worden Toren geklommen samen met de Torengids en men kon met een gids een stadswandeling maken, waarbij je zaken leerde kennen die zelfs de meeste Gorkumers niet weten,

© foto; GP-foto