Controle woningen voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Vanaf 10 september gaat taxatiebureau Thorbecke in opdracht van de gemeente controles uitvoeren op de objectkenmerken van een aantal woningen in de gemeente. Dat wil zeggen dat zij gaan kijken naar eventuele bijgebouwen, dakkappellen en de staat van onderhoud van een woning.

Met deze controles kan de gemeente een goede uitvoering geven aan de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ).

Legitimatie

De medewerkers van Thorbecke kunnen zich legitimeren met een legitimatiebewijs dat zij gekregen hebben van de gemeente.

Vragen

Heeft u vragen over de controles dan kunt u contact opnemen met het team Vastgoed & Belastingen via telefoonnummer (0183) 65 93 99.