Extra maatregelen bij droogte

Met man en macht brengen we in de en , en we houden het langer vast. Fijn dat helpt door spaarzaam de schutten in de sluizen vh in en ! Meer maatregelen op

Waterschap Rivierenland doet er alles aan om zo veel mogelijk water in het gebied te brengen en te houden. Op verschillende plekken plaatsen we daarvoor extra pompen. In het hele gebied maaien we de watergangen extra. We hebben wel te maken met een extreme en aanhoudende droogte. Daardoor kunnen er watertekorten ontstaan in de kleinere vertakkingen van het watersysteem. Hieronder een indruk van wat wij per regio doen om zo veel mogelijk water in het gebied te brengen en te houden.

Betuwe

De Betuwe krijgt water via de Linge. Bij Doornenburg pompt Waterschap Rivierenland normaal gesproken water uit het Pannerdensch Kanaal in de Linge. Om dit bij de dalende rivierstand te kunnen blijven doen, hebben we de positie van gemaal ‘de Pannerling’ aangepast. Het gemaal is verder in de rivier gelegd. Op 30 juli is besloten om extra bemaling bij de Pannerling bij te leggen.

Langs de Nederrijn pompen we normaal gesproken water in bij het Kuijkgemaal bij Randwijk. Rijkswaterstaat houdt het waterniveau in de Nederrijn hoog genoeg, zodat Waterschap Rivierenland nog water kan inlaten.

Bij de waterinlaat Bonte Morgen bij Ingen zijn twee extra pompen geplaatst. Vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal zetten we een extra pomp in bij Ravenswaaij.

Bij Culemborg pompen we extra water vanaf de Lek naar de sloten in de wijk Parijsch.

Vijfheerenlanden

Ook de Vijfheerenlanden zijn onderdeel van het stroomgebied van de Linge. Hier nemen we maatregelen om water zo lang mogelijk vast te houden. In de polders zijn de peilen verhoogd tot aan en zelfs soms wat boven de marge. Bij het Kolff-gemaal in Hardinxveld hebben we een schuif met pompen geplaatst, zodat we water uit de Merwede naar het kanaal van Steenenhoek kunnen pompen. Vanaf 1 augustus draaien deze pompen dag en nacht.

Het waterschap heeft aan de Provincie Zuid-Holland gevraagd om op het Merwedekanaal spaarzaam te schutten bij de sluizen in Vianen en Gorinchem. Dat bespaart per keer veel water uit de Linge en het Merwedekanaal. Daardoor kunnen de wachttijden voor de scheepvaart oplopen.

Alblasserwaard

In de Alblasserwaard inspecteren we op dinsdag 31 juli opnieuw preventief enkele kades op scheuren door droogte. Bij de molens van Kinderdijk laten we extra water in vanaf de Lek. Zo houden we het waterniveau in de polders zo goed mogelijk op peil, zo lang het zoutgehalte van het water uit de Lek dit toelaat.

Vanwege de lage rivierstand is het heel beperkt mogelijk om in de Gantel bij Papendrecht rivierwater in te laten. We houden in de gaten of de waterstand in de polder hierdoor te laag wordt. Daartoe plaatsen we op vrijdag 3 augustus een aanvullende bemalingspomp om het peil weer op het juiste niveau te brengen.

Bij Meerkerk hebben we een extra pomp geplaatst om meer water richting de polder aan te voeren.

Daarnaast zorgt een tractor met mobiele pomp op plaatsen waar het waterpeil het laagst staat, voor extra aanvoer van water.

Rijk van Nijmegen

In een deel van het Rijk van Nijmegen en de Ooijpolder bestaat geen mogelijkheid om water in te laten. Op hoge gronden vallen sloten droog. Veel vissen trekken tijdig naar lager gelegen water. De polders ten westen van Nijmegen kunnen we nog van voldoende water voorzien.

Land van Maas en Waal

Het Land van Maas en Waal krijgt water uit het Maas-Waalkanaal. Vanuit de Maas laten we extra water in het gebied, bijvoorbeeld via inlaatpunten bij Maasbommel en Alphen.

Bommelerwaard

De Bommelerwaard krijgt water uit de Afgedamde Maas en de Maas. Om het water in de polder bij Poederoijen zo hoog mogelijk te houden, laten we voor het eerst sinds 1976 water uit de Afgedamde Maas het gebied in stromen. De gemalen bij Hedel en Kerkdriel draaien op volle toeren om zo veel mogelijk water aan te voeren. Op hoge gronden langs de rivierdijken in de buurt van Zuilichem en Gameren zakt het water weg door de lage rivierstand. Het waterschap heeft extra bemaling ingezet.

Land van Altena

Het Land van Altena krijgt water uit de Maas en de Afgedamde Maas. Dat gebeurt bij Genderen, Peerenboom, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Ook hier zakt het water op hoge gronden weg.

Uitzondering op beregeningsverbod voor de Noordwaard

Er is één uitzondering op het beregeningsverbod: vanaf 31 juli 2018 mag in de Noordwaard voorlopig wel overdag beregend worden. Dit komt doordat de Noordwaard een gebied is met een heel eigen karakteristiek. Er zijn zeven kleine, op zichzelf staande polders zonder kleine vertakkingen in het watersysteem. Per polder zijn er slechts één à twee grondeigenaren. Het water kan er dus goed verdeeld worden. Bovendien is er in de omgeving van de Noordwaard veel water beschikbaar dat gemakkelijk in het gebied ingelaten kan worden. Anders dan in de rest van het rivierengebied is het in deze kleine polders mogelijk om met het beschikbare water alle gebruikers te bereiken.

Tielerwaard

Door de vele beregening komt het water in de Tielerwaard niet tot aan de hogere gronden in de buurt van de Waaldijk. We hebben twee extra pompen ingezet in de Oud Culemborgsche Vaart, ter hoogte van Poldermolen Waardenburg en Haarstraat Tuil. Bij FruitMasters aan Het Oosteneind in Geldermalsen staat een extra pomp om meer water aan te voeren richting Tuil / Waardenburg. Bij de Peersteeg in Hellouw staat extra bemaling om het gebied Hellouw / Haaften te helpen.

Lees meer over droogte en hitte in het rivierengebied en de veelgestelde vragen hierover.