Roze lintje voor borstkankerzorg in het Beatrixziekenhuis

Foto: Het mammacareteam van het Beatrixziekenhuis nam het roze lintje voor goede borstkankerzorg in ontvangt. Van links naar rechts: mammacareverpleegkundige Mathilde Zijtveld, mammachirurg Sylvia de Jong, verpleegkundig specialist Marry Boes en mammachirurg Tanja Frakking. (Op de foto ontbreekt mammacareverpleegkundige Mariëlle Bakker).

De borstkankerzorg in het Beatrixziekenhuis is wederom door de Borstkankervereniging Nederland onderscheiden met een roze lintje. De Borstkankervereniging hanteert criteria die belangrijk zijn voor een borstkankerpatiënt. Deze criteria zijn te vinden op www.monitorborstkankerzorg.nl. Ziekenhuizen die voldoen aan de criteria krijgen een lintje.

Snelheid van werken 
Het Beatrixziekenhuis onderscheidt zich door de snelheid van werken. ‘Patiënten kunnen binnen een week in ons ziekenhuis terecht’, zegt Tanja Frakking, mammachirurg in het Beatrixziekenhuis. ‘Hiervoor is drie dagen in de week een speciaal spreekuur: de mammapoli. Een patiënt met een afwijking in de borst doorloopt binnen één dag alle stappen van de diagnostiek. In de meeste gevallen krijgt de patiënt aan het einde van de dag de uitslag.’ Vervolgacties zoals aanvullend onderzoek of behandeling worden kort daarop in gang gezet.’

Hoge medische kwaliteit
Ten tweede onderscheidt het ziekenhuis zich door hoge medische kwaliteit als gevolg van een goede samenwerking in het borstkankerteam. In het Beatrixziekenhuis is een vast team van twee mammachirurgen, twee oncologen, plastisch chirurgen, vier radiologen, een verpleegkundig specialist en twee mammacareverpleegkundigen. Zij vormen tijdens het hele proces van diagnostiek, behandeling en nacontrole een team om de patiënt heen. De lijnen zijn kort. Daardoor wordt snel overlegd en actie ondernomen wanneer dat nodig is. Verder werken de ervaren specialisten in het Beatrixziekenhuis nauw samen met andere specialisten uit het Erasmus MC en het Albert Schweizer ziekenhuis.

Goede begeleiding 
Een derde sterk punt is de goede informatievoorziening en begeleiding van borstkankerpatiënten. Deze wordt in het Beatrixziekenhuis op maat gegeven door onder andere de mammacareverpleegkundigen en verpleegkundig specialist. De mammacareverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in zorg voor en begeleiding van vrouwen met borstkanker. Hierdoor kunnen zij deze vrouwen goed begeleiden gedurende het gehele traject. Speciale aandacht is er voor kwetsbare oudere patiënten, jonge vrouwen en patiënten met een zwak hart.

Monitor Borstkankerzorg
Het doel van de monitor is om mensen inzicht te geven in hoe de borstkankerzorg in een ziekenhuis georganiseerd is, welke ervaringen andere patiënten met dat ziekenhuis hebben en in hoeverre het ziekenhuis voldoet aan de criteria van de Borstkankerkankervereniging Nederland. De monitor kan mensen ondersteunen om – samen met hun huisarts – een gemotiveerde keuze te maken voor een ziekenhuis. De gegevens van het Beatrixziekenhuis zijn op de Monitor Borstkankerzorg te bekijken via: www.monitorborstkankerzorg.nl.