Miljoenen voor nieuwe veerboten

In De Stad Gorinchem die vandaag in de brievenbus valt lezen we, dat de gemeenteraad  zo’n 5 miljoen beschikbaar stelt voor elektrische veerboten en aanpassing aanlegsteigers.

Een ruime meerderheid (21 voor, 3 tegen) stemde in met dat voorstel, al waren er nog wel de nodige kritische noten.

Lees verder in De Stad Gorinchem.