Bram geopereerd Kitten met gecompliceerde botbreuk.

De hartenwens van de medewerkers van het dierenasiel is vervuld.

De oproep om geld (€.1100,–) is bij elkaar gebracht. gegeven door dierenliefhebbers. Bram is nu herstellende, mag nog niet zoveel bewegen en dus nog veel rusten. Over drie weken worden er weer foto’s gemaakt.

Zie voorgeschiedenis