Bijeenkomst ‘Borstkanker in de familie. Wat nu?’ van het Beatrixziekenhuis

Het mammacareteam van het Beatrixziekenhuis houdt maandag 25 juni van 19.30 tot 21.15 uur een bijeenkomst over ‘Borstkanker in de familie. Wat nu?’. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp, vooral (ex)borstkankerpatiënten en familie van (ex)borstkankerpatiënten.

Borstkanker wordt bij ongeveer vijf tot tien procent van de patiënten veroorzaakt door erfelijke aanleg. Er is dan sprake van een afwijking in een bepaald gen. Deze afwijking (genmutatie) kan worden doorgegeven van ouder op kind. Om meer aandacht te besteden aan erfelijke en familiaire borstkanker en vragen hierover te beantwoorden, houdt het mammacareteam van het Beatrixziekenhuis een bijeenkomst over dit onderwerp.

Erfelijke en familiare belasting
Tijdens de bijeenkomst geeft Tanja Frakking, chirurg in het Beatrixziekenhuis, een medische uitleg. Zij vertelt onder andere over een genetische afwijking, het verschil tussen genetische afwijkingen en familiaire belasting, en wanneer vrouwen in aanmerking komen voor klinisch genetisch onderzoek. Namens de Borstkankervereniging Nederland zijn Marja Damman, patiënt advocate, en ervaringsdeskundige Astrid Aarts aanwezig. Zij gaan in op de emotionele gevolgen voor gezinnen en op de sociale zekerheid bij erfelijke en familiaire belasting. Verder vertellen ze wat je kunt doen als je de genmutatie hebt en hoe je tot een keuze komt voor wel of niet behandelen.

Tafelgesprekken

Naast de lezingen worden ook rondetafelgesprekken gehouden. Het mammacareteam van het Beatrixziekenhuis gaat in gesprek met de bezoekers. Bezoekers krijgen de gelegenheid om hun ervaringen te delen en vragen te stellen.

Aanmelden en meer informatie
De bijeenkomst vindt plaats op maandag 25 juni van 19.30 tot 21.15 uur in verpleeghuis Het Gasthuis aan de Banneweg 61 in Gorinchem. Inloop vanaf 19.15 uur. Geïnteresseerden kunnen zich tot datum aanmelden bij het mammacareteam via mammab1@rivas.nl of telefonisch via (0183) 64 48 18 (met uitzondering van dinsdag). Meer informatie over de mammacare in het Beatrixziekenhuis vindt u op www.beatrixziekenhuis.nl.