Gorkum in Muziek

Het straatmuziekfestival bestaatinmiddels al weer ruim 5 jaar. Zaterdag 9 juni kreeg dit festival een vervolg. Een vervolg waar je ook wat aan heb in je huiskamer. Op initiatief van de Stichting Muziek uit de Goot kwam er een Project “Gorcum in Muziek”.

Dit initiatief heeft een interactie tussen de Gorcumse muzikanten bevorderd. Diverse muzikanten hebben zich aangemeld om samen een CD te maken. De liedjes hebben stuk voor stuk te maken en daarom direct de titel van de CD verklaard. De Nieuwsteeg, de rivier de Merwede zijn slecht een paar voorbeelden.

Rik Tazelaar heeft er een prachtig product van kunnen maken. De CD is voorzien van een boekwerkje waar onder meer alle teksten zijn te vinden. U kunt thuis dus heerlijk meezingen.

Zaterdag middag vond de uitreiking van het eerste exemplaar plaats. Dit gebeurde bijna voor de ingang van de winkel van “Mooi Gorinchem” aan de Groenmarkt. Nadat de gelegenheidsband ‘Nieuw Gorcums Peil” een openingsnummer had gespeeld was het aan muzikant Arjen Rijsdijk om de eerste CD uit te reiken aan Roger van Boxtel, directeur N.S. Van Boxtel is, naast prominent inwoner van Gorinchem, vooral ook muziekliefhebber, getuige het boek “Van trilling naar rilling” dat hij geschreven heeft over de verbindende werking en magie van muziek.

Dit alles in het bijzijn van velen die aan de totstandkoming van de CD hadden meegewerkt, muzikanten, sponsors, fotografen ed. Ook zij ontvingen deze dag als dank de CD. Natuurlijk gingen de optredens nog een tijdje door met de verschillende muzikanten van de CD.

Uiteraard is de CD nu ook te koop. De CD kost €.10,– en onder meer te koop bij Mooi Gorinchem aan de Groenmarkt.

Foto’s: (©) GP-foto