Koninklijke Onderscheiding voor Gorcumer Martin de Bruijn

Vrijdag 8 juni reikte loco-burgemeester Dick van Zanten een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Martin de Bruijn. De uitreiking vond plaats  in de aula van het Stedelijk Dalton Lyceum, Overkampweg 125 te Dordrecht in verband met de pensionering van de heer De Bruijn als leerlingbegeleider van het Lyceum.
 
Op vrijdag 8 juni neemt de heer De Bruijn afscheid als leerlingbegeleider van het Stedelijk Dalton Lyceum te Dordrecht. De reden dat loco-burgemeester Van Zanten van de gemeente Gorinchem het Lintje uitreikt, komt omdat de heer De Bruijn inwoner is van Gorinchem. De activiteiten waarom hij wordt gedecoreerd vinden voornamelijk in Dordrecht plaats.
De heer De Bruijn is vanaf 2001 leerlingbegeleider bij het Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht. Hij is niet alleen een bijzonder toegewijde collega die altijd bereid is een extra stap te zetten voor zijn leerlingen en collega’s, maar ook in zijn vrije tijd zet hij zich in voor projecten in Polen.
Als leerlingbegeleider geniet hij het vertrouwen van leerlingen en verbindt hij leerlingen die anders een min of meer geïsoleerde positie hebben. Hierdoor wordt het voor deze groep makkelijker om naar school te gaan. Daarnaast is op zijn initiatief in 2001 een ondersteuningstraject opgestart voor twee kindertehuizen in Polen. Hij heeft gezorgd voor de financiële middelen en de noodzakelijke goederen. Met deze projecten heeft hij bereikt dat leerlingen kennismaken met vrijwilligerswerk waardoor hun maatschappelijke betrokkenheid wordt vergroot.
De heer De Bruijn is tevens secretaris van de Stichting “kinderhuis Bodzewo” waarvan hij ook de oprichter is (2001-heden). Voor de oprichting van deze Stichting was hij al vanaf 1996 actief met het verzamelen en brengen van goederen naar Polen.
De heer De Bruijn wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau