Aanpassing vaccinatie meningokokken

Afgelopen dagen is de bacterie meningokokken veel in het nieuws geweest. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) loopt het aantal besmettingen snel op.

Sinds 2002 krijgen kinderen een vaccinatie die hen beschermt tegen deze bacterie. Vanwege de toename van het aantal besmettingen, heeft het RIVM het vaccin aangepast. Lees hier meer informatie.