Iedereen in veiligheid bij gedeelteijke instorting Hazewindhondstraat

Update: De bewoners zijn inmiddels weer terug in hun woning.

Begin van de middag is één van de te renoveren panden aan de Hazewindhondstraat, nummer 4, gedeeltelijk ingestort. Iedereen is in veiligheid en er zijn en worden verdere maatregelen getroffen door alle partijen. Burgemeester Reinie Melissant was snel aanwezig.

Straat voorlopig afgezet
De aannemer treft deze maatregelen in overleg met de constructeur, architect en Stichting Stadsherstel Gorinchem en bouwinspecteur om verder instorten te voorkomen en de veiligheid ten opzichte van de tegenoverliggende bewoonde panden te waarborgen. De straat blijft voorlopig afgezet.

Opvang voor bewoners

gemeente Gorinchem

Maatregelen worden genomen bij Hazewindhondstraat . De bewoners van de tegenoverliggende panden zijn telefonisch bereikt of worden opgevangen bij thuiskomst. Afhankelijk van de situatie kunnen de bewoners in huis (blijven). Alle bewoners zijn bereikt en in veiligheid. Er is op dit moment door de gemeente voor 3 bewoners opvang geregeld en de overige 7 bewoners hebben zelf voor opvang gezorgd. Bewoners van de Hazewindhondstraat en Westwagenstraat die met dringende vragen zitten kunnen contact opnemen met de gemeente 14 0183 (tijdens kantooruren).

Herbouwproject
Aan de Hazewindhondstraat is Stichting Stadsherstel Gorinchem enkele weken geleden gestart met een bouwproject van herbouw van 3 nieuwe woningen en renovatie van 2 bestaande woningen. Hazewindhondstraat nummer 4 is onderdeel van dit project

Foto’s: Jur van der Pijl en Herbert van Dalen