Benoeming wethouders verloopt niet vlekkeloos

Donderdagavond, 24 mei, werden in de raadszaal de vier nieuwe wethouders benoemd. De vier coalitiepartijen droegen vier wethouders voor aan de raad: Dick van Zanten (Stadsbelang), Ro van Doesburg (Democraten Gorinchem), Eelke Kraaijeveld (PvdA) en Joost van der Geest

Burgemeester Reinie Melissant opende de vergadering. Zij kondigde direct een schorsing aan van 15 minuten. Oorzaak waren de bedenkingen die de Commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven had ten de benoeming van Ro van Doesburg als wethouder.

Na de schorsing die tot zo’n half uur uitliep kregen de coalitiepartijen de gelegenheid om hun visie te vertellen. Daarna was het de beurt  aan de oppositie om daarop te antwoorden. gemiddeld waren hun woorden minder positief.  Een tweede schorsing volgde.

Daarna kwamen de bedenkingen van de commissie aan de orde. Pierre Schefferlie, fractievoorzitter van Democraten Gorinchem, toonde zich “Onaangenaam verrast” omdat er geen bezwaren waren bij integriteitstoets en de geloofsbrieven. “Op basis waarvan dit advies?”  vroeg Schefferlie de commissie.

De discussie gaat nog enige tijd en het gevolg is dat er gestemd gaat worden. Per wethouder wordt op papier gestemd of ze benoemd mogen worden. .Van Doesburg kreeg bij hierbij dertien stemmen voor en 11 stemmen tegen.  Er volgt applaus vanaf de publieke tribune.

De vier wethouders aanvaardden allen hun benoeming.

Na dit alles komt er toch nog een probleem naar voren. Eelke Kraaijeveld (PvdA) woont in Hardinxveld-Giessendam en niet in Gorinchem. De oppositie stelt daar vragen over. Vooral omdat PvdA in het verleden zelf tegen de ontheffing voor VVD-wethouder Doodkorte stemde.

Nadat de PvdA door de oppositie met de eigen principes om de oren is geslagen, kan er worden geconcludeerd dat Gorinchem een nieuw coalitieakkoord en vier nieuwe wethouders heeft.

Omdat Dick van Zanten (Stadsbelang) nu wethouder is, komt er een raadszetel vrij. Gerard van der Lee gaat deze bezetten en werd deze avond ook geïnstalleerd.

Maandag 28 mei wordt de portefeuilleverdeling besproken.Burgemeester wenst Stad, Gemeenteraad en College een schitterende periode toe

Na de installatie keek burgemeester Melissant terug naar het verleden.

“De vooravond van iets nieuws heeft altijd wat plechtigs in zich. De verwachting van een nieuw begin, de spanning over de toekomst, de wens om er iets van te maken. Gorinchem heeft een nieuw college.

Maar laat ik beginnen met een terugblik. Ik neem u mee naar 4 september 1962. Met dank aan het Regionaal Archief Gorinchem. Ook toen werd er een nieuw college geïnstalleerd. De toenmalige voorzitter ridder Van Rappard sprak de wens uit dat de wethouders ‘…genoegen in hun werk zouden vinden en er met voldoening op zouden kunnen terugzien’.

Ridder van Rappard gaf de wethouders ook een waarschuwing mee: ‘De functie van wethouder is geen sinecure; men zal er hard voor moeten werken en veel tijd ervoor beschikbaar moeten stellen’. De voorzitter had zelfs nog een tip voor de nieuwbakken wethouders: ‘Men moet evenwel zijn eigen gedachten houden en geen figurant worden’.

Terug naar het heden, 24 mei 2018. Ook ik heb een wens voor de nieuwe wethouders. Ik hoop van harte op een goede samenwerking met de raad, de organisatie en de inwoners. Die samenwerking is belangrijk. Er liggen namelijk nogal wat uitdagingen te wachten. Binnen een gesmeerd lopende samenwerking, kunnen we deze uitdagingen aan.”

Voor de hele speech: Speech 24 mei

Opmerking: bij dit bericht zijn ook twitterberichten aangehaald van Tim Hartman, o.m. verslaggever De Stad Gorinchem,