Wie rijdt er mee voor de Tablis Trophy 2018? zaterdag 1 september

Regio – Op zaterdag 1 september houdt de Lionsclub Alblasserwaard Tablis een gezellige autorally, waaraan iedereen kan meedoen. De opbrengst gaat naar de Stichting Leergeld. De winnaar van de rally wordt voor een jaar de trotse bezitter van de Tablis Trophy 2018. En u als deelnemer ontdekt de Alblasserwaard met een uitdagende autopuzzelrit waaraan zowel classic cars als hedendaagse auto’s deel kunnen nemen.

De rally
De deelnemers krijgen via een middagtraject een mooie kijk op het prachtige landschap van de Alblasserwaard. De start is om 12.00 uur in Giessenburg en de rit eindigt aan het eind van de middag in Alblasserdam. Tijdens de trajecten krijgen de deelnemers puzzelopdrachten en routeaanwijzingen. Puzzelen, maar vooral plezier en gezelligheid staan voorop. Bij het afsluitende dinerbuffet, worden de winnaars gehuldigd in twee categorieën: Classic Cars (25 jaar en ouder) en Modern Cars.

Deelname – Inschrijven – Sponsoring
Iedereen kan meedoen. Inschrijven kan via www.alblasserwaardtablis.lions.nl/aanmelden. Het inschrijfgeld is € 150 per equipe (1 auto en twee personen). Extra meerijders betalen € 75 p.p. en kinderen tot 12 jaar € 20. In dit bedrag is inbegrepen: koffie (start), een lichte lunch en het dinerbuffet. De netto opbrengst wordt geschonken aan de Stichting Leergeld.
Voor zakelijke deelnemers is er de mogelijkheid dit evenement te sponsoren. Zie voor informatie over de sponsorpakketten: www.alblasserwaardtablis.lions.nl/aanmelden-sponsoring. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie: email alblasserwaard.tablis@lions.nl of telefonisch via 06-515 48 174 (Jesse van Meerkerk) of 06-229 45 652 (Willem Bikker).

Goede doel: Stichting Leergeld
Bij het evenement staat fundraising voorop. In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Zij kunnen door geldgebrek niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. De Stichting Leergeld wil deze ‘kinderen aan de zijlijn’ wel mee laten doen!
Lokale Leergeldstichtingen bieden de kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en een eigenwaarde krijgen. Kijk voor meer informatie op www.leergeld.nl.

Lions Alblasserwaard Tablis
De Lions zetten zich belangeloos in om regionaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben. Deze serviceclub doet dat enerzijds door het organiseren van activiteiten waarmee geld bijeen wordt gebracht voor goede doelen en anderzijds door het helpen van de medemens. Op allerlei gebied, zoals financiële ondersteuning of daadwerkelijke hulp en advies. Alles waar op enig moment behoefte aan is. Voor meer informatie over de Lions in het algemeen belt u met secretaris Dick de Jong: 06-228 45 889. U kunt ook per email contact opnemen: alblasserwaard.tablis@lions.nl. Of kijk op de website van de club: www.alblasserwaardtablis.nl.