Onthulling van twee gevelreclames

Vrijdag werd op twee locaties in Gorinchem een door het Holtzfonds gerestaureerde gevelreclame onthuld.

De eerste muurschildering werd onthuld op het pand Kwekelstraat 12.  Stichting het Holtzfonds nam het initiatief tot de restauratie van deze zogenaamde “iconen van de Middenstand” in Gorinchem.

Voorzitter Bert van ’t Land en bestuursleden George Groeskamp en Toon Mik van stichting het Holtzfonds hebben zich het afgelopen jaar zeer ingespannen om de muurschilderingen weer in goede staat te restaureren.

Doel van de Stichting is op een verantwoorde wijze de historische binnenstad te verfraaien en te versieren. In het verleden zijn reeds de Zoutebollen – muurschildering in Gasthuisstraat aangepakt en is ook samen met de gemeente de Gathuisgang verbeterd en vernieuwd, incl. een croqetten- automatiek.

Ook de schildering Goud en Zilver op de hoek van de Weessteeg en de Langendijk is door het Holtzfonds tot stand gebracht.

“Op een cementen paneel in de Kwekelstraat l2,boven de vlaaienwinkel en in de buurt waar vroeger zaadhardel Pik was gevestigd waren door de cementsluiers heen nog enkele leesbare letters zichtbaar. Het bestuur van de Stichting het Holtzfonds vroeg zich af wat daar gestaan zou hebben.

Er is een facebook enquête gehouden maar die leverde geen duidelijkheid op.Het Holtzfonds heeft daarop besloten om reclameschilders Hans van de Giessen en Robert de Joode in te schakelen. Hans van de Giessen heeft voor het Holtzfonds samen met wijlen Gijp Kreukniet de gevelreclame van de Gorcumse Bollen op de hoek van de Gasthuisstraat en de Driekoningensteeg gerestaureerd. Hans van de Giessen heeft o.a. onderzoek gedaan in het gemeentearchief. Bij dit onderzoek kwamen rekeningen te voorschijn die de in de Kwekelstraat gevestigde fa.de Vries aan de gemeente had gestuurd.

Een van die rekeningen betreft de huur van een wagen tbv de centrale keuken van de gemeente. Op de rekening stond vermeld dat de fa. de Vries handelde in lste soort iepen plaathout ,essen,beuken en eiken plaathout. Uit een rekening die in 1932 aan de gemeente werd gestuurd blijkt dat de fa. de Vries,toen fa. wed. J de Yies & Zn geheten,een electr. Rijtuig,’Wagenmakerrj en Wagenverhuurbedrijf had. Deze rekening betrof de reparatie van 3 wagens en karren van gemeentewerken en bedroeg F17,25.

In 1968 was de firmanaam gewijzigd in de Vries gemotoriseerd rijwiel en Carrierbedrijf en werd gehandeld in fietsen, brommers, motortrucks, krui-transport- en handwagens, luchtbandwielen en massieve bandwielen.

Door het speurwerk van Hans van de Giessen kon de oorspronkelijke tekst worden achterhaald.”

Bert van ’t Land las bovengenoemd stuk voor en vroeg of Wethouder Arjen Rijsdijk de onthulling wilde doen, maar die wees op een gemeentelijk verbod op het oplaten van ballonnen, dit werd verder creatief opgelost. Samen met Hans van der Giessen werd de schildering ingewijd.

De wethouder werd nog geprezen voor het weer mogelijk maken van fietsverkeer in de Kwekelstraat.

Vervolgens ging het gezelschap naar de Zustersteeg voor het volgende Icoon van de Middenstand. De firma van Ouwerkerk heeft bijna 150 jaar in de Gorcumse binnenstad een wijnhandel bestierd. Een van de firmanten was een groot liefhebber van tekenen op muren, zoals ook voorzitter van ’t Land op een prentbriefkaart ontdekte. Steeds opnieuw werden nieuwe producten via een muurschildering in beeld gebracht.

Van ’t Land vertelde dat hij vroeger bij juffrouw Janna elke zaterdagmiddag een flesje wijn kocht, maar dat is al weer lang verleden tijd. Daarna was het pand van SOLO, nu is er een voorziening voor een beschut wonen. Om de herinnering aan de oude functie te bewaren heeft Stichting het Holtzfonds na een afweging door de gemeentelijke welstandscommissie een schildering aangebracht die gezamenlijk onthuld werden door Robert de Joode, Hans van der Giessen, Arjen Rijsdijk en onder toezicht van Jaap van Ouwerkerk. Deze laatste schonk een borrel van verbeelde jenever.

Met deze gerestaureerde gevelreclames is Gorcum weer twee nostalgische verfraaiingen rijker.

Creatieve oplossing

De creatieve oplossing voor de ballonnen ging als volgt. De grote tros ballonnen werd door Toon Mik in bewaring genomen. Bijna was de helft van de ballonnen door plotselinge wind toch omhoog gegaan en dreigde daarbij Bert van ’t Land mee de lucht in te nemen.

Ze bleven bij Toon Mik. Enkele kinderen kregen een ballon mee naar huis en er werden een aantal ballonnen werd afgegeven bij de buren van de zorgwoning om de kamers te versieren. Het restant ging naar het woningcomplex De Lindeborg. Onderweg hierheen werd een Engelse vrouw  die door haar man werd gefotografeerd werd voor de Gorkumse Toren nog even de tros ballonnen in de hand gedrukt, zodat zij naar Engeland terug gaat met een foto waarop zij met de ballonnen voor de toren is vereeuwigd. Nu versieren de ballonnen de Lindeborg tot ze leeglopen en dan worden opgeruimd, want ook daar is men duurzaam bezig.

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niea voor commercieel gebruik)