Huurverhoging 2018

Huurders van sociale en vrije sector huurwoningen krijgen met ingang van 1 juli 2018 een huurverhoging tussen de 0 en 1,7% doorberekend van Poort6. Dit percentage ligt ruim onder het maximaal toegestane percentage van 3,9%.

Geen onderscheid sociaal en vrije sector
Gerrit Breeman, interim-bestuurder van Poort6: “Net als vorig jaar kiest Poort6 ervoor om geen inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Dit jaar maken we voor het eerst ook geen onderscheid tussen sociale huur en vrije sector huur. Onze huurders krijgen maximaal 1,7% huurverhoging. Dit is net als vorig jaar een beperkte opslag van 0,3% bovenop het inflatiepercentage van 1,4%. Ongeveer 17% van onze huurders krijgt dit jaar 0% huurverhoging.”

Maximaal 1,7% huurverhoging
Poort6 verhoogt de huren dit jaar op basis van nieuw streefhuurbeleid. De streefhuur is de huurprijs die een nieuwe huurder voor een woning betaalt. Is de huidige huurprijs van een woning gelijk aan de streefhuur? Dan krijgt de huurder dit jaar geen huurverhoging. Is de huidige huurprijs van een woning lager dan de streefhuur? Dan krijgt de huurder maximaal 1,7% huurverhoging. Voor 1 mei krijgen alle huurders van Poort6 een brief met daarin het exacte percentage.

Nieuw streefhuurbeleid
Gerrit Breeman: “Poort6 vindt het belangrijk dat er voldoende betaalbare, sociale huurwoningen zijn. Nieuw beleid voor het bepalen van de streefhuur en daarmee ook de huurverhoging, was nodig om te voorkomen dat onze woningen in de toekomst te duur worden. Eén van de redenen hievoor heeft te maken met het Woningwaarderingsstelsel (WWS). De komende jaren steekt Poort6 veel tijd en geld in het duurzamer maken van woningen. Door een wijziging in het WWS telt ook het energielabel van een woning mee in de puntenberekening,.Een groot deel van onze woningen zou hierdoor te duur worden. Daarnaast vinden we het belangrijk om ervoor te zorgen dat we voldoende woningen beschikbaar houden voor mensen met recht op huurtoeslag. Daarom is Poort6 dit jaar overgestapt naar een andere manier om de streefhuur te bepalen. Huurders zijn op die manier beter af dan bij het oude beleid op basis van het WWS-puntensysteem. Poort6 zet hiermee goede stappen in het betaalbaar houden van de woningen.”

Positief advies HP6
Huurdersvereniging Poort6 (HP6) heeft een positief advies afgegeven. Secretaris Piet Prins: “HP6 is positief over de huurverhoging 2018. Er is opnieuw sprake van een gematigde huurverhoging, waardoor de betaalbaarheid van het wonen ook hierbij centraal staat. We blijven wel graag in gesprek met Poort6 over de effecten van de huurverhoging en het nieuwe streefhuurbeleid.”