Burgemeester reikt vier Koninklijke Onderscheidingen uit

Foto vlnr: de Heer B. Walhain – Mevr.A.de Bruin/Brienen- burgemeester Melissant- de Heer A.J. De Bruin en Mevr. Y.E. Van der Linde/Coerts

Ieder jaar tegen de tijd dat de lintjes worden uitgereikt worden er allerlei smoezen verzonnen om de de personen, die een lintje gaan krijgen, daarvoor naar het stadhuis te lokken. Het moet voor hen een verrassing worden. Dat lukt bij sommigen wel, maar vaak is er toch een vermoeden dat er iets aan de hand is.

Burgemeester Reinie Melissant vond daar iets op. Woensdagavond stapte zij in een knal oranje “lelijke eend”, die bestuurd werd door haar man Martien. De auto was keurig versierd, Reinie had zich daar keurig bij aangepast.

Samen reden zij langs de 4 personen die een dag later een lintje mochten ontvangen. Uiteraard was de verrassing nu groot. Ze werden uitgenodigd om de volgende de hoofdrol te komen spelen op het stadhuis.

Tekst loopt door onder video

Bekijk de video van AD Rivierenland.

Een dag later

Op donderdag 26 april vond de jaarlijkse lintjesregen plaats. In het Gorcumse stadhuis reiktee burgemeester Reinie Melissant aan 4 personen een Koninklijke Onderscheiding uit.  Hieronder kunt u zien wie dit jaar onderscheiden worden en op welke manier zij zich hebben ingezet.

Mevrouw A. de Bruin-Brienen
Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw de Bruin-Brienen is ruim 25 jaar actief als contactpersoon van mensen uit de Kerkelijke gemeenschap. Daarnaast bezoekt zij ouderen in verzorgings- en verpleeghuis “de Schutse”. Om eenzaamheid en isolement van alleenstaanden en kwetsbaren te doorbreken was mevrouw De Bruin mede-initiatiefnemer en grondlegger van het project ‘meet and eat’. Zij werkt mee in de organisatie en uitvoering van dit project. Daarnaast organiseert zij sectieavonden waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ook het Reumafonds is haar erkentelijk voor haar inzet als collectant gedurende de afgelopen 10 jaar. Zij doet dit alles onbaatzuchtig en neemt waar nodig verantwoordelijkheid. Door haar jarenlange vrijwillige inzet wordt zij gezien als een bindende factor in de gemeenschap.

De heer A.J. de Bruin
Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer de Bruin heeft zeer divers kerkenwerk in de Protestantse gemeente in Gorinchem verricht. Zo was hij betrokken bij activiteiten van het inloophuis, de voedselbank, vluchtelingenopvang, de commissie financiële ondersteuning en ook bestuurlijk was hij actief. Geheel onbaatzuchtig zette de heer De Bruin zich daarnaast regelmatig in als koster. In al zijn vrijwillige activiteiten wordt hij gedreven door passie voor kwetsbare mensen. Hij is een bron van inspiratie en een voorbeeld voor anderen om hem heen. Vooral zijn inzet voor de voedselbank is groot. Hij was hiervan medeoprichter en sinds februari 2016 is hij voorzitter. Vanwege zijn bestuurlijke capaciteiten wordt hij binnen de voedselbank gezien als een grote aanwinst. Hij toont zeer veel betrokkenheid en laat pas los als een doel is bereikt. Dit alles ondanks zijn respectabele leeftijd van 73 jaar.

Mevrouw Y.E. Van der Linde-Coers
Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevr. Van der Linde was jarenlang vrijwillig actief in de terminale zorg bij Hospice Gorinchem. Zij bouwde de organisatie mee op en was zeer betrokken bij de gasten en hun naasten. De ondersteuning is vaak zeer intensief, maar voor mevrouw Van der Linde was dit nooit een probleem. Zij houdt van aanpakken. Vanuit Hospice Gorinchem is men haar zeer erkentelijk voor haar jarenlange inzet. Naast haar werk voor het Hospice is mevrouw Van der Linde is al meer dan 35 jaar betrokken bij hockeyclub G.H.C. Rapid. Zij is actief lid, coach, verricht waar nodig hand en spandiensten en is werkzaam voor het wedstrijdsecretariaat van de club. Zij wordt gezien als voorbeeld voor de andere vrijwilligers en men is haar zeer erkentelijk voor al haar inzet. Naast de genoemde vrijwillige activiteiten was mevrouw Van der Linde jarenlang mantelzorger voor haar moeder. Dit was de laatste jaren zeer intensief, maar daardoor kon haar moeder zelfstandig blijven wonen.

De heer B. Walhain
Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Walhain is vakbondslid in hart en nieren en als zodanig reeds vele jaren actief. Hij is lid van de Bedrijfsledengroep en informeert collega’s over hun rechten, over de vakbond en alles wat daar verder bij komt kijken. Tot vorig jaar was de heer Walhain bestuurder binnen Vakgroep Bestuur Diensten en bij de Bondsraad van het CNV. Daarnaast was en is de heer Walhain zeer betrokken bij voetbalvereniging Unitas, waar hij vele functies heeft vervuld van leider tot voorzitter van de technische commissie. Binnen de vereniging was hij met hart en ziel betrokken bij de jeugd en het gehandicaptenvoetbal en organiseerde een groot regionaal G-voetbal toernooi. Tot op heden is hij nog steeds actief voor de vereniging en betrokken bij diverse zaken. Er wordt nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan.

Lingewaal

Tot slot nog een lintje voor Mevrouw van Ooijen. Hoewel zij (sinds kort) in Gorinchem woont, kreeg zij haar lintje uitgereikt in de gemeente Lingewaal. Mevrouw Van Ooijen is sinds 1996 vrijwillig actief  voor diverse verenigingen. Ze begon haar vrijwilligerswerk bij EHBO-afdeling Herwijnen als secretaris en voorzitter. In diezelfde periode is zij tot op heden redactielid en secretaris van het bestuur van de Historische Vereniging ‘Den Ouden Dijk’. Daarnaast was zij gedurende 6 jaar typiste van het contactblad van de Gereformeerde Kerk Herwijnen. Vanaf 2015 verricht zij veel werk als secretaris van de Stichting Eerbetoon Geallieerde Vliegeniers Lingewaal. Alle partijen spreken vol lof over haar inzet, betrokkenheid en accuraatheid. Omdat mevrouw van Ooijen onlangs is verhuisd naar Gorinchem, maar haar activiteiten voornamelijk in Lingewaal hebben plaatsgevonden en zij daar ook werkzaam is, wordt de Koninklijke Onderscheiding in Lingewaal uitgereikt. Ook mevrouw van Ooijen werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)  .