Groen licht voor Groote Haar Raad van State doet uitspraak

Woensdag 25 april 2018 sprak de Raad van State zich uit over de beroepen tegen de bestemmingsplannen voor bedrijventerrein Groote Haar, de windmolens en de aansluiting op de A27 bij Scheiwijk. De Raad van State achtte alle beroepen van deze partijen niet gegrond. De plannen van de  gemeenten Giessenlanden en Gorinchem voldoen op alle punten aan de eisen van goede ruimtelijke ordening. Dit betekent dat de gemeenten kunnen starten met de gebiedsontwikkeling.

De gebiedsontwikkeling bestaat uit:

  1. De ontwikkeling van een bedrijventerrein voor grootschalige en zwaardere bedrijvigheid uit de regio;

  2. De ontwikkeling van twee windmolens;

  3. De aanleg van een aansluiting op de A27, ter hoogte van het verzorgingsplaats Scheiwijk.

Mijlpaal
De gemeenten Gorinchem en Giessenlanden zijn zeer tevreden met deze positieve uitspraak van de Raad van State. ‘Vandaag bereikten we een belangrijke mijlpaal voor de (duurzame) ontwikkeling van de gemeenten Gorinchem en Giessenlanden. De uitspraak is voor ons het startsein om aan de slag te gaan met de realisatie van bedrijventerrein Groote Haar. Dit wordt een belangrijk gebied voor bedrijven, duurzame ontwikkelingen, bewoners én de regio’, aldus wethouder Rijsdijk.

Duurzaam bedrijventerrein
Bedrijventerrein Groote Haar wordt een regionaal duurzaam bedrijventerrein van 37 hectare. Het terrein is voor een derde deel beschikbaar voor kleinere bedrijven en voor twee derde deel voor grotere bedrijven. Voor die grotere bedrijven rekent gemeente Gorinchem vooral op bedrijven uit de logistieke sector en de industrie.

Voor de ontwikkeling en exploitatie van de windmolens koos gemeente Gorinchem eerder al voor het samenwerkingsverband tussen Eneco en energiecoöperatie De Knotwilg. Naar aanleiding van de positieve uitspraak van de Raad van State, kunnen deze partijen nu vergunningen voor de windmolens aanvragen. De verwachting is dat de windmolens over ongeveer 2 jaar gerealiseerd zijn en duurzame energie produceren. De windmolens leveren stroom aan de bedrijven die zich vestigen op het bedrijventerrein en aan de inwoners van Gorinchem en Giessenlanden.

Planning
Gemeente Gorinchem realiseert in de komende jaren het bedrijventerrein. Hiervoor is een verbindingsweg naar nieuwe op- en afritten bij Scheiwijk langs de A27 nodig. Voordat dit gerealiseerd wordt, moet de A27 zijn verbreed tot drie rijstroken. Deze verbreding en aansluiting op de A27 ter hoogte van verzorgingsplaats Scheiwijk worden in één werk gerealiseerd door Rijkswaterstaat. Over de planning is de gemeente nog in overleg met Rijkswaterstaat. Wethouder Rijsdijk: ‘Het is nu aan Rijkswaterstaat om dit te realiseren. Dát het gaat gebeuren is zeker, want het ontwerpplan voor de verbreding van de A27 is vorig jaar al gemaakt. Ook liggen er afspraken tussen Rijkswaterstaat en de gemeenten Gorinchem en Giessenlanden. Omdat Gorinchem op dit moment bijna geen industriegrond meer heeft voor nieuwe bedrijven, wil de gemeente zo snel mogelijk starten met de ontwikkeling van het terrein en de aansluiting.’