Bedrijventerrein Groote Haar mag doorgaan

Stichting Groene Hart en een aantal grondbezitters uit de omgeving hadden een reeks bezwaren ingediend tegen de aanleg van het bedrijventerrein Groote Haar aan de noordzijde van Gorinchem.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaken op 16 maart jl. op zitting behandeld.

Het gaat om een bedrijventerrein van zo’n 68 hectare. Onderdeel van het bedrijventerrein zijn twee windturbines. Tegen het bestemmingsplan zijn omwonenden en de Stichting Groene Hart in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn bang dat het nieuwe bedrijventerrein het Groene Hart aantast en negatieve gevolgen heeft voor het milieu. Volgens hen zijn er ook andere geschikte locaties voor het bedrijventerrein en is de behoefte eraan niet aangetoond. Ook voorzien ze verkeersproblemen. De omwonenden vrezen overlast en verlies van privacy.

De uitspraak gaat ook over het bestemmingsplan ‘Aansluiting A27 en Verbindingsweg Groote Haar’, dat door de gemeenteraad van Giessenlanden vastgesteld. Dat bestemmingsplan maakt de nieuwe ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein mogelijk, met op- en afritten op de snelweg A27. Twee van de omwonenden en Stichting Groene Hart zijn ook tegen dat bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Vandaag werd de uitspraak van de Raad van Statie bekend gemaakt. de Raad heeft toestemming gegeven aan het bestemmingsplan voor de aanleg van het bedrijventerrein Groote Haar ten noorden van Gorinchem.