Schenking Knotwilgenploeg voor Hospice Gorinchem Bron + foto: Hospice Gorinchem

Op donderdag 19 april is door een delegatie van de knotwilgenploeg van Stichting Landschapsbeheer Alblasserdam een cheque van 2000 euro overhandigd aan Hospice Gorinchem Zorghuis en Zorg Thuis voor de aanschaf van schemerlampen op de gastenkamers en een geluidsinstallatie ter ondersteuning van de presentaties die het hospice geeft om mensen te informeren.

De Stichting Landschapsbeheer die in december 2000 is opgericht heeft twee doelstelling voor ogen. Allereerst de groenwerkzaamheden in de Alblasserwaard met als voornaamste bezigheid het knotten van de wilgen. Dankzij de ondersteuning door de overheid en de inzet van vrijwilligers blijft een gedeelte van de financiële bijdrage over. De tweede doelstelling , het streven dat dit geld een goede bestemming krijgt en er aan bijdraagt de Alblasserwaard aantrekkelijk te maken en te houden.

Het hospice ondersteunt grotendeels met vrijwilligers mensen in de laatste levensfase. Zij doen dit met name in de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden. Het bestuur van de Stichting vindt een bijdrage aan deze organisatie een goed bestemming.