Gorinchem doet mee aan pilot project voor personen met verward gedrag

In oktober 2018 moeten alle gemeenten een goed werkende aanpak hebben voor personen met verward gedrag. Regionaal wordt aan deze opgave samengewerkt met zeventien gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid. Lokaal doet gemeente Gorinchem mee aan een landelijke pilot. Ze is hiermee één van de dertien gemeenten in Nederland die een wijk GGD’er inzet om een plaatselijke aanpak te ontwikkelen. De Gorinchemse wijk GGD’ers zijn in januari 2018 van start gegaan.
Wethouder Eva Dansen ziet dat de inzet van een wijk GGD’er nu al loont. “Je gunt het je inwoner in een staat van verwarring, snel humane aandacht en professionele hulp te geven. Dat is waarom we deze pilot op maat naar Gorinchem hebben gehaald.”
De wijk-GGD’er werkt als verbindingsofficier en opereert op het snijvlak van zorg en veiligheid bij zorg of overlast meldingen van de politie over mensen met verward of overspannen gedrag. Doel van het project is, om in een nauwe samenwerking tussen politie en zorgpartners in een vroegtijdig stadium met betrokkene, te bepalen welke aanpak en zorg iemand nodig heeft. Naast snellere toeleiding naar passende zorg, wordt door de samenwerking ook de politie in haar taken ontlast.
In de praktijk
De wijk-GGD’er komt in actie na een politiemelding over een inwoner met verward of overspannen gedrag. De wijk-GGD’er legt snel contact met de betreffende persoon en maakt een probleemanalyse met betrokkene en het persoonlijke netwerk of omgeving. De wijk GGD’er legt verbindingen en schakelt de benodigde begeleiding, zorg of ondersteuning in die passend is bij de situatie. Zo probeert zij verdere escalatie of herhaling te voorkomen.
De pilot in Gorinchem wordt ingezet tot en met september 2018. Partners waarmee wordt samengewerkt zijn Politie Zuid-Holland-Zuid en specifiek de wijkagenten in Gorinchem, Yulius Geestelijke Gezondheidszorg en GGD Zuid-Holland-Zuid. Na september vindt een evaluatie plaats en wordt bekeken of de inzet van een wijk GGD’er structureel kan worden ingezet in de aanpak voor personen met verward gedrag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.