Proefsluiting Poterne Bron: https://vestinggorinchem.wordpress.com/

Op dinsdag 17 april 2018 is door de gemeente Gorinchem en het Waterschap Rivierenland een proefsluiting gedaan van de Poterne in de Dalemwal.

Sinds 2017 heeft de Werkgroep Vesting Gorinchem de sleutels van de deuren van de Poterne, zodat wij bij een rondleiding de mensen door de Poterne kunnen laten lopen.

De Wal behoort echter tot een waterkering, daarom moet de Poterne afgesloten kunnen worden. Iedere 5 jaar wordt er daarom een proefsluiting met schotbalken uitgevoerd. Dit om te kijken of de de afsluiting nog steeds juist werkt. Tot 2017 was de Poterne altijd afgesloten met deze schotbalken. Daarom was dit nu de eerste oefening.

Om 8.30 startte de oefening en om 9.30 was de Poterne geheel afgesloten.

Na de oefening is met de deelnemers gesproken om te bepalen of alles goed is verlopen. Op enkele kleine puntjes na was alles goed verlopen. De ervaringen worden in een draaiboek opgenomen voor de volgende oefening over 5 jaar.

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)  

Door zijn beperkte mobiliteit kon de fotograaf de tunnel niet in. Joop Kuijntjes van de Wergroep Vesting Gorinchem zorgde hier voor onderstaande foto’s. Met dank van GP-foto

Foto: Joop Kuijntjes-Wergroep Vesting Gorinchem