Beantwoording schriftelijke vragen “Toegankelijkheid Haarstraat”

Naar aanleiding van onze opmerkingen over de gemaakte toegang in de Haarstraat van het nieuwe Syndion gebouw, stelde Everdien Hamann van Gorcum Actief schriftelijk vragen aan het college. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord door burgemeester en wethouders.