Aanleg geleidelijn blinden en slechtzienden gestart

GO2032 is het visietraject van de stad voor de stad. In april 2016 heeft de gemeente het initiatief genomen om samen met de stad een visie voor de toekomst te maken. Een nieuwe toekomstvisie is belangrijk omdat de wereld snel verandert en het van belang is hierop in te spelen. Aan de visie is de titel GO2032 meegegeven.

Donderdag 5 april werd gestart met de aanleg van een geleidelijn waarlangs mensen met een visuele beperking zelfstandig hun weg kunnen vinden van station naar stadhuis. Het is het eerste initiatief van de elf dat echt zichtbaar is in het GO2032 visietraject.

Een klein begin, maar dat nog vaak wordt vergeten. “Nu is men de Groenmarkt op dit moment van nieuwe bestrating aan het voorzien” , zegt Emmy den Heijer van Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid, “maar ook hier is niet aan een geleidelijn gedacht.”

Ook wees zij op de nieuwe geleidelijn van vandaag, die loopt tot aan het Stadhuis, maar bij de draaideur ophoudt. Iets dat in het gebouw met weinig kosten is op te lossen, met rubber strippen die op de tegelvloer geplakt kunnen worden.

Ondanks alles werd er toch feestelijk gestart, het begin is er. Emmy den Heijer mocht daarom symbolist een laatste tegel leggen in de geleidelijn en samen met de wethouders Hans Freije en Eva Dansen een spandoek onthullen.

De tegel aanstampen lukte haar vanuit rolstoel niet echt, maar zij bewees goed te zijn in zelfstandige oplossingen door er met de rolstoel over heen te rijden.

Onder het genot van een drankje werd daarna nagepraat over zaken waar mensen met een beperking mee te maken kunnen krijgen.

We kunnen met goede moed verder met GO2032.

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)