Wisseling bij Democraten Gorinchem

Op 26 maart 2018 zal Laura Pellikaan, de nummer 2 van de kandidatenlijst van Democraten Gorinchem worden geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad in Gorinchem.

Zij komt in plaats van Ro van Doesburg. Deze wisseling vindt Democraten Gorinchem om verschillende redenen een goed idee: Het verschil in voorkeursstemmen tussen Ro van Doesburg en Laura Pellikaan was slechts 17 op een totaal van 252. Dit verschil is erg klein.

Laura heeft de kiesdeler die zo rond de 140 stemmen ligt met 235 stemmen dan ook zeer ruim gehaald. Daarbij komt dat vanaf begin november 2017 Democraten Gorinchem Ro van Doesburg heeft gepresenteerd als kandidaat-wethouder. De beweging gaat er daarom van uit dat een deel van de voorkeursstemmen uitging naar kandidatuur voor wethouder.

Ten slotte past deze keuze goed in de lijn van de politieke vernieuwing die Democraten Gorinchem wenst, ook in de raad. De beweging presenteerde 4 vrouwen in de top 7 van de kandidatenlijst en vindt het dan ook belangrijk dat een vrouw haar vertegenwoordigt in de raad.