Culturele route verandert

Na 22 jaar is de maandelijkse Culturele Route in de binnenstad van Gorinchem aan verandering toe. Wat blijft is de tweede zondag van de maand, maar het aantal deelnemers en de aard van wat zij exposeren behoeft vernieuwing. Naast ‘kunst’ wordt er ook meer aandacht besteed aan ‘ambacht’ zoals dat van de molenaar van Molen de Hoop en dat van clavecimbelbouwer Verhoef. Enkele van de huidige galeries haken af, enkele blijven en op dit moment wordt gezocht naar nieuwe aanwas binnen deze route. De komende periode worden de veranderingen verder uitgewerkt.

Vanaf 1 april a.s. is de nieuwe route te zien op de website www.cultureleroute.nl . Voor de 2de zondag in april ligt er een nieuwe, actuele, routekaart. De organisatie daarvan is in handen van een aparte werkgroep o.l.v. Boudewijn Verhoef, zodat het bestuur van de stichting zich kan focussen nieuwe activiteiten.

Breder programma
Het bestuur gaat zich richten op het breder uitwerken van haar algemene doelstellingen: Het bevorderen van het culturele klimaat in de historische binnenstad en het stimuleren van creatieve en kunstzinnige activiteiten die ‘cultuurtoerisme’ bevorderen. Hierover op een later tijdstip meer informatie.