Helling Haarstraat trekt veel aandacht

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)

Als rolstoel/scootmobiel gebruiker schreef ik deze week een artikel over de ondoordachte aanleg van een helling (ramp) voor de ingang van het nieuwe Syndion gebouw in de Haarstraat. ‘Ramp”is de officiële benaming voor zo’n helling, maar in dit geval is de naam ook figuurlijk te nemen, want deze verhoging met helling is een regelrechte ramp.

Gelukkig kreeg ik veel bijval. Zo’n 5000 mensen lazen het op twitter, facebook en Gokumsnieuws.nl. Daarop kwam geen enkele negatieve reactie. Wel veel reacties van lezers die het met mij eens waren. “Gemeente denkt niet aan de mindervalide mens”, “Niet alleen in de Haarstraat. Maar bijna in de gehele binnenstad”, “Toegankelijkheid noemt men dat. Er mag ook wel een hek voor de voordeur, want als er iemand wat te enthousiast naar buiten komt lopen of rijden met de rolstoel, heb je kans dat hij of zij van de verhoging de Haarstraat in sodemietert.”, “VN-verdrag van mensen met een beperking /toegankelijkheid – uitgankelijkheid omgevingswet in 1 simpel fotootje. Foei!” zijn zomaar een greep uit de reacties.

“Gorcum Actief” heeft zelfs schriftelijk vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van mijn artikel. Vandaag wordt ik verrast door een artikel in AD Rivierenland waarin ook een reactie van de gemeente te lezen is.

De lantaarnpaal gaat men aan de muur van het gebouw hangen….als de eigenaar van het gebouw dit goed vindt. De stoep wil men verbreden bij herbestrating aan het einde van dit of begin volgend jaar. En de gemeente besluit met: “Volgens de regels van het bouwbesluit is er niets mis met de entree zoals deze er nu ligt.”

Van dit antwoord word ik helemaal droevig. Ik ben in het bezit van het “Bouw Advies Toegankelijkheid”. Weliswaar een advies, maar een gemeente die ook zijn mindervaliden zoveel mogelijk zelfstandigheid wil geven, zou dit advies niet naast zich neer moeten leggen.

Keerruimte en Beveiliging

Onderstaand artikel spreekt voor zich. Het trottoir geeft hier helemaal geen ruimte voor een Keerruimte. De beveiliging (een opstaande rand van minimaal 5 centimeter) is er in het geheel niet.

Hoogteverschil en Hellingshoek

De hoogte van de ramp is bepalend voor de lengte van de helling. Die is 33 cm. Onderstaand schema geeft aan dat de advies lengte dan 7 meter moet zijn. Drie meter is “Gevaarlijk/te steil”.

Volgende obstakel

Als je de ramp hebt overleefd en je moet bij de Katerstraat met rolstoel het trottoir af, dan ontmoet je nog een obstakel. De verlaagde afrit is smal en rond en is de voetgangersoversteekplaats bijna niet te bereiken op een van de drukste kruispunten van de Haarstraat.

Er is nog heel wat te verbeteren.