Nieuwe werkwijze Wmo vanaf juli 2018

De gemeente Gorinchem ondersteunt haar inwoners om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Als dit door ouderdom, ziekte of beperkingen lastiger wordt, kan de inwoner gebruik maken van Wmo-ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning). De gemeente voert een nieuwe werkwijze in zodat de ondersteuning nog beter past bij de hulpvraag van de inwoner. 
Voor huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding en dagbesteding gaat de gemeente werken met zogenaamde arrangementen. Op deze manier kan de gemeente afspraken maken met de zorgaanbieder voor ondersteuning die beter bij de inwoner past. Ook is er meer ruimte voor nieuwe en andere vormen van ondersteuning. Het gaat hierbij vooral om wat er bereikt moet worden en niet meer zozeer om aantallen uren of dagdelen.
Het bepalen van de ondersteuning gaat in overleg. Zorgadviseurs van de gemeente gaan hierover in gesprek met de inwoner. Vervolgens is de zorgaanbieder aan zet. Die maakt met de inwoner afspraken op welke manier de ondersteuning wordt gegeven.
Inwoners die nu gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning of begeleiding behouden deze ondersteuning. Als inwoners vragen hebben, kunnen zij bellen naar het Wmo Zorgloket van de gemeente Gorinchem, telefoonnummer 0183 – 659 535.