Vrouwendag en Kiesrecht: Ga stemmen!

De vrouwen van de Gorcumse gemeenteraad hebben een gezamenlijk statement afgelegd in het kader van de Internationale Vrouwendag en Vrouwenkiesrecht. Fractieleider Everdien Hamann van Gorcum Actief legde namens alle vrouwen van de raad de volgende verklaring af:

Vandaag 8 maart is het Internationale Vrouwendag, is er 99 jaar actief kiesrecht voor vrouwen in Nederland en komen wij als Gorinchemse raad voor de laatste keer in deze raadsperiode officieel bij elkaar. Voor ons, als vrouwen van de raad, aanleiding om in tijden waarin de vrouw nog steeds onderdrukt of benadeeld wordt, aandacht te vragen om haar positie in de maatschappij te versterken.

Op 8 oktober 1919 werd de eerste Gorinchemse vrouw in de raad aanvaard. Haar naam was mevrouw De Boon – Niesthoven van de Communistische Partij destijds. Dit was binnen 3 maanden nadat een initiatiefwet tot instelling van actief kiesrecht voor vrouwen met ruime meerderheid was aangenomen

Toch heeft het tot augustus 2017 geduurd voordat onze eerste vrouwelijke burgemeester, mevrouw Reinie Melissant – Briene haar intrede deed. In 1946 werd in de gemeente Middelbeers al de eerste vrouwelijke burgemeester van het land geïnstalleerd.

Ondanks dat al 99 jaar vrouwen in de raad vertegenwoordigd kunnen zijn, hebben wij hier in Gorinchem toch te maken met een onevenredige verdeling. Zelfs nu nog namelijk is 1/3 van de raadsleden Vrouw.
Wij zien dit percentage vrouwelijke raadsleden graag in de toekomst verbeterd worden.
Daar zullen wij zelf actief aan bijdragen!

Met dit statement willen wij ons gaan conformeren om binnen onze partijen en gemeente meer vrouwen te motiveren om zich te interesseren en in te zetten voor de lokale politiek waardoor er in de toekomst een betere afspiegeling van man/vrouw in de Gorinchemse raad vertegenwoordigd zal zijn.

Raad vol vrouwen
de kracht van het hart ligt in de spraak
de stellingen gericht op de samenleving
‘n positie tot versterking, niet tot vermaak.
Vandaag op deze wereldvrouwendag
vertalen wij de gemeenschap in deze raad
bundelen wij vrouwenkracht als rode draad
nodigen uit tot vernieuwing, welbespraakt
Wij met z’n achten gaan er voor, en u ……
u mag ons steunen op 21 maart!

Partijen: VVD, PvdA, CDA, SP, CU/SGP, Fractie Hoogesteger, Stadsbelang en Gorcum Actief

foto: Gemeente Gorinchem