Raad is positief over inzet Gorinchem Beweegt

De gemeenteraad van Gorinchem besloot donderdag 8 maart 2018 de inzet en werkwijze van Gorinchem Beweegt structureel voort te zetten. Dit naar aanleiding van een evaluatie in opdracht van de raad. Raadsleden en samenwerkingspartners zijn positief over het werk dat wordt verricht door het team van Gorinchem Beweegt. Tientallen initiatieven kwamen de afgelopen van de grond op het gebied van sport, cultuur en welzijn.

Uit de evaluatie blijkt dat Gorinchem Beweegt een herkenbaar, zichtbaar en energiek team is, die de inwoner weet te bereiken en mee laat doen. Het team heeft een breed netwerk, waardoor ze snel de juiste partners kan binden aan projecten of initiatieven. Ze heeft ook een belangrijke preventieve en signalerende rol in de stad, die het team de komende jaren wil uitbreiden en versterken. Ze focust daarbij op de kwetsbare inwoners van de stad.
Advies
De raad geeft mee dat Gorinchem Beweegt haar faciliterende rol blijft behouden. Dat betekent dat Gorinchem Beweegt activiteiten en evenementen niet altijd zelf uitvoert. Maar dat ze in haar rol blijft om de juiste partners bij elkaar te brengen
Daarnaast vraagt de raad aandacht voor het meer laten bewegen van ouderen. Het team van Gorinchem Beweegt zet hier nu al samen met netwerkpartners op in via het project Senioren Fit! Verder geeft de raad aan dat er een kans ligt om nog meer verbinding te leggen met huisartsen en fysiotherapeuten.
Evaluatie
De evaluatie van Gorinchem Beweegt startte met twee ontmoetingsbijeenkomsten met de raadsleden. Daarna zijn samenwerkingspartners van diverse organisaties bevraagd over de inzet en werkwijze van Gorinchem Beweegt. Hieruit is het positieve beeld ontstaan dat het team van Gorinchem Beweegt meer dan voldoende bijdraagt om de stad met haar inwoners in beweging te zetten.
Dit beeld is voorgelegd aan de raad, waarop zij op donderdag 8 maart heeft besloten de werkwijze van het team structureel voort te zetten.
Gorinchem Beweegt stimuleert een gezonde leefstijl in de stad, is verantwoordelijk voor cultuureducatie en ondersteunt initiatieven van burgers en organisaties.