Eerst consulteren dan formeren

Marjan Versluis – Wijkenteam – Democraten Gorinchem Foto: Etienne Hessels

Democraten Gorinchem wil in reactie op vragen van Wijkbelang Lingewijk en Klanbordgroep Gorinchem Oost een leefbaarheidsplan per wijk. ‘Er is weliswaar een lange termijn visie voor de stad, maar op wijkniveau is een verbeterplan nodig voor de korte termijn’, aldus lijsttrekker Pierre Schefferlie. Voor een goede start van de samenwerking tussen een nieuw gemeentebestuur en de ‘wijkgroepen’ nodigen wij hen uit onder het motto: ‘Eerst consulteren dan formeren’. Direct na de verkiezingen van 21 maart zal het Wijkenteam van Democraten Gorinchem met hen om de tafel gaan zitten.

De klankbordgroep Lingewijk heeft een voorzet gegeven. Zaken die van belang zijn voor de Lingewijk zijn:

  • de wijk zo snel mogelijk afbouwen en netjes afwerken. Binnen de wijk wordt al lange tijd gebouwd en gerenoveerd. Men is dit zat. Nu is begonnen met een nieuwe fase in Lingewijk-Noord (bij de snelweg), omstreeks 2025 wordt gebouwd op het oude speeltuinterrein. Wij hebben het liefste dat wordt doorgepakt met de bouw om er zo snel mogelijk vanaf te zijn.
  • we zouden graag meer openbaar groen en bomen willen in de wijk.
  • men is blij met de busverbinding, maar lijkt deze nog niet optimaal te lopen.
  • er wordt een pinautomaat gemist.
  • er worden winkeltjes (anders dan een supermarkt), zoals een drogisterij, gemist.
  • er zijn veel klachten over hondenpoep en snelrijdend verkeer.

Om het overleg effectief in te richten zal Democraten Gorinchem ook andere politieke partijen uitnodigen om direct na de verkiezingen deel te nemen aan het initiatief ‘Eerst consulteren dan formeren’.