Regio AV zoekt partners voor Regionaal Maatschappelijke Agenda

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden nodigt partijen uit om een actieve rol te spelen bij de realisatie van 15 benoemde regionaal maatschappelijke opgaven. De opgaven zijn opgenomen in de Regionaal Maatschappelijke Agenda die aan al samenwerkende partners in en om de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is uitgereikt. Nu worden ook belangstellende nieuwe partijen uitgenodigd om deel te nemen. In de regionale agenda is bij alle opgaven de contactpersoon benoemd. Ook kan altijd via het regiobureau AV aangemeld worden. De contactgegevens zijn in het RMA-boekje te vinden.

De Regionaal Maatschappelijke Agenda is voortgekomen uit het programma Grenzeloos Samenwerken. Dat programma startte medio 2016 als een verkenning in de regio AV naar een passende samenwerkingsvorm in veranderende tijden en bestuurlijke vormen en -grenzen. Daarbij is steeds geredeneerd vanuit de inhoud en het schaalniveau van maatschappelijke opgaven. Bovendien zou er meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor deelname moeten zijn.
Tijdens de regionale conferentie van 22 november jl. is de Regionaal Maatschappelijke Agenda met daarin de in de voorliggende tijd geïnventariseerde 15 maatschappelijke opgaven gepresenteerd en besproken. Na aanpassingen op de opmerkingen van die avond, ligt er nu een agenda voor uitwerking in de komende 4 jaar.

Bestuurlijk trekker van het project Grenzeloos Samenwerken, burgemeester van der Borg: “We moeten samenwerken om doelen te realiseren in het belang van burgers, ondernemers en instellingen in ons gebied. Voor het realiseren van de opgaven moeten we de krachten bundelen vanuit gemeenten in en rond onze regio, provincies, waterschap, maatschappelijke organisatie en het bedrijfsleven. Deze RMA is een mooie basis om hieraan te werken. Met de presentatie van het RMA-boekje doen we een oproep aan partijen om met elkaar opgaven uit te werken en de doelen te realiseren”.