Buurtbemiddeling Gorinchem succesvol

Uit het jaarverslag 2017 van ElkWelzijn Buurtbemiddeling blijkt dat de buurtbemiddelaars in Gorinchem sinds de start in oktober 2017 al in veel kwesties succesvol bemiddelden. Het oplossingspercentage van buurtbemiddeling in Molenwaard, Giessenlanden en Gorinchem is gemiddeld 81%. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van 70%.
Buurtbemiddeling niet altijd mogelijk
Buurtbemiddeling helpt inwoners om een burenruzie vroegtijdig op te lossen. Het is uiteindelijk de bedoeling om buren (weer) met elkaar in gesprek te brengen en het onderlinge contact te herstellen. “Niet alle verzoeken zijn geschikt voor Buurtbemiddeling”, geeft coördinator Buurtbemiddeling Ingrid aan. “Wanneer mensen door bijvoorbeeld psychiatrische of verslavingsproblematieken niet in staat zijn om afspraken te maken, of zich hieraan te houden, dan wordt bemiddeling lastig. Maar ieder conflict is anders en Buurtbemiddeling kijkt graag naar welke kansen er liggen om samen tot een oplossing te komen.”
Meest voorkomende problemen
Geluidsoverlast blijkt het meest voorkomend probleem, maar ook pesterijen/bedreigingen komen vaak voor. Ingrid: “Mensen zijn vaak bang om ruzie uit te lokken en daarom durven ze Buurtbemiddeling niet in te schakelen, maar vaak voorkomt bemiddeling juist dat het escaleert. Mensen kunnen Buurtbemiddeling altijd vrijblijvend bellen voor overleg. Vaak kunnen wij mensen adviseren en begeleiden zodat ze het zelf weer verder kunnen oppakken en anders gaan we in gesprek om een bemiddeling op te starten.”
© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)
Meer informatie
Buurtbemiddeling is gratis, vertrouwelijk, onafhankelijk en neutraal. Meer informatie staat op www.elkwelzijn.nlTwitter en Facebook. Is er interesse in of behoefte aan een overleg over een burenprobleem? Neem dan contact op met Ingrid van Oostwaard, coördinator buurtbemiddeling Gorinchem: buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl/ 0345-515227.
Jaarverslag Buurtbemiddeling 2017 – Molenwaard Giessenlanden Gorinchem.pdf