Scholieren praten met VVD Attie Mager (lijsttrekker VVD Gorinchem) en Niels van Santen (kandidaat VVD Gorinchem)

Vrijdag 23 februari hebben drie VWO-leerlingen van het Lyceum Oude Hoven, Judith, Lynn en Manon, van Attie Mager (lijsttrekker VVD Gorinchem) en Niels van Santen (kandidaat VVD Gorinchem) het verkiezingsprogramma van de VVD in ontvangst genomen.

Uitwisseling
Dit was een symbolische overdracht, want eerder hadden de leerlingen al uitgebreid met Attie gesproken in voorbereiding op hun eigen werkstuk voor maatschappijleer. Deze praktijk opdracht heeft als titel ‘De VVD in de gemeente Gorinchem’ gekregen en hierin geven de leerlingen een duidelijke beschrijving van de verschillen en overeenkomsten van de VVD in de landelijke politiek en de lokale VVD.

Goed gesprek
De dames hebben met Attie uitgebreid gesproken over punten die de scholieren zelf belangrijk vinden en die volgens hen door de politiek zouden moeten worden opgepakt. Dit betreft: veiligheid voor fietsers, openingstijden van winkels en overlast van afval op straat. Uitkomst was dat op sommige punten de VVD direct een oplossing kon aandragen en op de andere heeft aangegeven dat het in het verkiezingsprogramma zal worden meegenomen.

Lokaal liberaal!
Belangrijkste uitkomst/bevinding volgens de leerlingen was dat zowel landelijk als lokaal de liberale uitgangspunten de stabiele basis vormen (vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid).
Wel legt VVD Gorinchem meer de nadruk op het aantrekkelijk maken van de stad en zijn de onderwerpen duurzaamheid, wonen, cultuur, bereikbaarheid en financiën gefocust op Gorinchem.

Gemeenteraadsverkiezing
De afgelopen jaren heeft de VVD zich ingezet om de stad financieel gezond te krijgen, met een open en transparante instelling. Daar hoort een goed vervolg bij.
Dus gaan we graag het gesprek aan over de speerpunten van de partij: bereikbaarheid van onze stad, veiligheid van Gorinchem en ‘minder overheid’.
Actief zullen we inzetten op parkeren in de stad, terugdringen van regelgeving, het behoud van sportvoorzieningen en een transparant bestuur van onze vestingstad.

Meer weten? Kijk op onze website www.gorinchem.vvd.nl voor het verkiezingsprogramma en de motivatie van de kandidaten, of volg ons op facebook of twitter voor actueel nieuws.