Ouderendebat De Heul Verslag Jacques - foto's Hans van Mourik

Onder grote belangstelling vond vrijdagmorgen 16 februari jl.  in wijkgebouw De Heul het door de Samenwerkende Gorcumse Ouderenbonden (SGO) georganiseerde forumdebat plaats over de ouderenzorg. Vrijwel alle politieke partijen vertegenwoordigd m.u.v de VVD en Jezus Leeft.

Eerst kregen de kandidaten van de aanwezige partijen van debatleider Arie Slob drie minuten spreektijd om de speerpunten uit hun verkiezingsprogramma’s over ouderenzorg naar voren te brengen. Al snel bleken er op het gebied van ouderenzorg vele raakvlakken te liggen. Een  greep uit de vele punten die aan de orde kwamen waren betaalbare en geschikte woningen voor ouderen, ondersteuning bij het langer zelfstandig wonen, eenzaamheid, ontlasten van mantelzorgers, zorggelden niet oppotten maar inzetten, toegankelijkheid en bereikbaarheid van gebouwen, etc.

Veel meer nodig

De lijsttrekker van Stadsbelang  gaf in zijn reactie aan, dat er voor een goede zorg aan ouderen heel veel meer nodig is dan het op uitvoeringsniveau stapelen van een veelheid aan regelingen en losse maatregelen. Het feit is echter, dat de gemeente Gorinchem nog altijd geen ouderenbeleid heeft.  Van Zanten hield daarom een vurig pleidooi voor het ook in Gorinchem aanstellen van een coördinerend wethouder Ouderenbeleid.

Asielzoekers als vrijwilligers

In het tweede deel van het debat waren de aanwezige ouderen in de gelegenheid om aan de vertegenwoordigers van de politieke partijen vragen te stellen. Daarbij kwamen zaken aan de orde als het inzetten van vrijwilligers in zorgcentra, waaronder asielzoekers. Problemen met de toegankelijkheid van ziekenhuis en stadhuis en de verkeersproblematiek van de alom bekende, zo niet beruchte, Banneweg kwamen ook aan bod. Door de dubbele rijstroken ervaren ouderen het oversteken van de Banneweg als zeer gevaarlijk. Als een auto voor het zebrapad is gestopt om voetgangers te laten oversteken, gebeurt het dagelijks dat andere auto’s de stilstaande auto links passeren met alle mogelijke gevolgen van dien. Ook staan de voetgangerslichten bij de oversteekplaatsen vaak te kort op groen om slecht ter been zijnde ouderen voldoende tijd te gunnen om veilig over te steken. Ook levert de fileproblematiek tijdens spitsmomenten voor ouderen de nodige extra problemen op.

Geslaagd debat

Aan het eind van de ochtend zagen de lokale politici en de aanwezige leden van de ouderenbonden terug op een geslaagd debat.