College geeft prioriteit aan de groei en bereikbaarheid van Gorinchem

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de komende jaren prioriteit te geven aan de groei en de bereikbaarheid van Gorinchem. Dit doet ze naar aanleiding van de in 2017 aangeboden Visie van de stad. Door te werken aan deze twee thema’s kan Gorinchem zich ontwikkelen naar een dynamische en levendige stad met goede centrumvoorzieningen. Het college vraagt de raad deze boodschap door te geven aan de nieuw te vormen gemeenteraad.  
 
De Visie van de stad bevat 11 ambities. Het geven van een goed en krachtig vervolg aan de Visie van de stad maakt het noodzakelijk focus in deze ambities aan te brengen. De ambities die volgens het college het meest belangrijk zijn om Gorinchem de komende jaren te ontwikkelen naar een dynamische en levendige stad met goede centrumvoorzieningen zijn groei van Gorinchem naar een stad met circa 40.000 inwoners en het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad, zowel van buiten de stad naar de stad toe als ook tussen de stadsdelen. Het college vindt dit de twee doelstellingen voor het beleid de komende jaren en stelt daarom de raad voor deze boodschap mee te geven aan de nieuwe raad, die aantreedt na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande.
Initiatieven uit de stad
Tijdens de bijeenkomst Toekomstbouwers van 12 december 2017 zijn vanuit de stad elf initiatieven aangekondigd. Een aantal van deze initiatieven hangen samen met de thema’s groei en bereikbaarheid van de stad. De bedenkers van deze initiatieven zullen betrokken worden bij het verder vorm en inhoud geven aan de groei en de verbetering van de bereikbaarheid. De andere initiatieven zullen met maatwerk vanuit de gemeente ondersteund gaan worden. Dit maatwerk kan bestaan uit het meedenken met de initiatiefnemers over de uitvoering daarvan, het leggen van contacten e.d. Ook kan een financiële bijdrage gegeven worden om het initiatief van de grond te krijgen.
Het college is blij te zien dat een aantal initiatieven al concreet vorm krijgen, zoals de aanleg van een geleidelijn voor blinden tussen het station en het stadhuis, het Kenniscentrum Duurzaamheid, HBO-initiatieven en het BrainStroom Innovatiefestival.
Met het raadsvoorstel voor het vervolg van het visietraject geeft het college invulling aan het amendement dat de gemeenteraad unaniem op 9 november tijdens de Begrotingsraad heeft aangenomen.
Dank
Burgemeester Reinie Melissant-Briene: “Het college spreekt zijn waardering uit voor de inspanningen die door inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen uit Gorinchem en de regio daar omheen gedaan zijn om een bijdrage te leveren aan de Visie. Door deze bijdragen is de Visie het beoogde toekomstgerichte document geworden dat in 11 ambities een helder beeld geeft van hoe Gorinchem er in 2032, het jaar waarin de stad 650 jaar stadsrechten heeft, zou moeten uitzien”