Gemeente en IKG slaan handen ineen om Gorcums bedrijfsleven te verduurzamen

De gemeente Gorinchem wil een versnelling maken in energiebesparing en duurzame energie in Gorinchem. Het lokale bedrijfsleven heeft daarin een belangrijke rol. Samen met IKG start er nu een onderzoek onder het Gorcumse bedrijfsleven om te bepalen waar Gorinchem staat en hoe de gemeente samen met de bedrijven aan de slag kan voor een Duurzaam Gorinchem.
Nu inventariseren, daarna samen aan de slag
De enquête, die onder de IKG-leden is verspreid bestaat uit drie delen: 1) actuele kennis, 2) activiteiten en eigen plannen en 3) verwachtingen van samenwerking met anderen. Op basis daarvan kunnen gemeente en IKG afstemmen hoe zij bedrijven het beste kunnen ondersteunen.
Ook niet IKG-leden kunnen meedoen aan het onderzoek. Op de websites van de gemeente Gorinchem en de IKG staat een link: http://cantrijnsurvey.nl/duurzaam/index.php?r=survey/index&sid=197748&lang=nl&encode
De enquête is in te vullen tot 15 februari.
Duurzaamheidsprogramma Gorinchem
Nederland staat voor een enorme energietransitie. De Gorcumse gemeenteraad heeft in 2017 ingestemd met een nieuw beleidsplan en uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Daarvoor heeft ze tot 2021 een budget van € 610.000,- beschikbaar gesteld. Daarin is onder andere ruimte gemaakt voor het thema energie. De gemeente Gorinchem heeft een programmabegeleider Duurzaamheid aangesteld en zij gaat oa bedrijven helpen te verduurzamen. Kirsten Schouten: “Maar voordat ik bedrijven kan helpen, is het handig eerst te weten hoever ze al zijn met een duurzame bedrijfsvoering en waar ze tegenaan lopen. Vanaf 2023 is ieder bedrijf in Nederland groter dan 100m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. We willen bedrijven graag helpen dat te bereiken”
Winst te behalen
Een duurzame bedrijfsvoering helpt niet alleen CO2 verminderen. Het kan bedrijven ook op innovatief of commercieel gebied helpen. IKG-bestuurslid Edward van der Meijden: “Duurzaamheid in al haar facetten biedt bedrijven heel veel kansen tot innovatie en commercieel succes. Bedrijven in en rond Gorinchem kunnen elkaar nog veel meer inspireren en versterken in hun duurzame bedrijfsvoering. Hierin wil IKG als ondernemingsvereniging graag een actieve rol spelen.”