College besluit alsnog tot verkoop Affuitloodsen

Eind vorig jaar heeft het college besloten het pand de Affuitloodsen (Tolsteeg 6) niet te verkopen. Motivering hiervoor is dat het pand wordt beschouwd als onderdeel van het cultureel erfgoed. Vanuit dat perspectief heeft het college het pand willen betrekken in het beleid en ontwikkelingen rondom cultureel erfgoed en Visie van de stad.
Met het besluit niet te verkopen week het college af van het vastgestelde beleid, maar ook van de gewekte verwachtingen bij de potentiele kopers. De inschrijving die zij hebben gedaan voldoet volledig aan het beleid en aan de eerder geformuleerde uitgangspunten. Het college heeft zich gerealiseerd dat men “tijdens het spel de spelregels heeft veranderd”. En dat kan niet en daarom heeft het college alsnog besloten tot verkoop van de Affuitloodsen over te gaan. De kopers hebben aangegeven dat ze het pand gaan gebruiken als woonruimte en beschikbaar stellen als atelier en expositieruimte. De voorgestelde invulling van het pand door de kopers past prima binnen de uitgangspunten van de Visie van de stad en is een verrijking van het culturele aanbod in Gorinchem. Het pand heeft als Rijksmonument een beschermde status.
Vastgoedbeleid
Het vastgoedbeleid is door de raad vastgesteld in de Visie op Vastgoed 2013-2018. Daarin is bepaald dat de gemeente geen actieve eigenaarsrol in vastgoed heeft, tenzij dit noodzakelijk is voor om bijvoorbeeld ruimtelijke effecten van beleid te kunnen verwezenlijken (zoals het historisch aanzicht van de stad).