Inloopavond werkzaamheden Groenmarkt

archief: voorbereiding voor de werkzaamheden

In het voorjaar richt de gemeente een gedeelte van de Groenmarkt/ Achter de Kerk opnieuw in. Op donderdag 8 februari 2018 van 17.30 tot 19.30 uur houdt de gemeente een inloopavond in het bedrijfsrestaurant in het stadhuis te Gorinchem. Tijdens deze avond kunnen geïnteresseerden de ontwerptekeningen bekijken en vragen stellen over de werkzaamheden. Iedereen is van harte welkom.

Voorbereiding afgerond
De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. We verwijderden een aantal bomen aan de Krijtstraat en maakten 4 plantgaten op het gedeelte Achter de Kerk. Tijdens het graven van de plantgaten vond archeologisch onderzoek plaats. Daarna zijn de gaten gevuld met schoon zand om in het voorjaar de nieuwe bomen te kunnen planten.
 
Planning
Tussen 26 februari en 2 maart 2018 start aannemingsbedrijf C-Infra met de werkzaamheden. Dit bedrijf won op 21 december 2017 de aanbesteding voor de herinrichting.
  • Stap 1: Bomen planten in de voorgewerkte plantgaten Achter de Kerk.
  • Stap 2: Aansluitend starten de herbestratingswerkzaamheden direct achter ‘t Oude Stadthuys ter hoogte van Grand Café Tax. Eerst plaatst de aannemer een lijngoot voor regenwaterafvoer. Daarna wordt de weg opnieuw bestraat. De herbestratingswerkzaamheden worden in fasen uitgevoerd en sluiten vervolgens aan op de inrit aan de Krijtstraat.
De totale uitvoeringsperiode is ongeveer 6 weken. Dit is echter sterk afhankelijk van het weer.
Gevolgen
De herinrichting is nodig om de leef- en woonomgeving te verbeteren. Overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen we helaas niet voorkomen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangrenzende woningen en bedrijfspanden altijd bereikbaar voor de hulpdiensten. Indien nodig, brengen we tijdens de bestratingswerkzaamheden loopschotten aan. Om de werkzaamheden goed en volgens planning te laten verlopen, vragen wij bewoners en ondernemers hun auto niet binnen de aangegeven werkgrenzen te parkeren en leveranciers op tijd in te lichten over de beperkte bereikbaarheid.
 
Markt
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de wekelijkse markt op de Grote Markt. Dit is in overleg met de marktexploitanten besloten. Zo verhinderen we het verkeer zo min mogelijk.
Meer informatie
Wij beseffen dat de werkzaamheden tot overlast leiden en vragen daar begrip voor. Zijn er nog vragen? Kom dan naar de inloopavond of neem contact op met de heer E. van der Werf, telefoon: (0183) 65 96 15 of mail: e.v.d.werf@gorinchem.nl.