Hoogwater op de grote rivieren

Door de verhoogde waterstanden in de Rijn en de Maas doet het waterschap nog steeds extra dijkinspecties en neemt maatregelen waar nodig.

Op woensdag 10 januari zal de Rijn bij Lobith het hoogste punt bereiken. De waterstand in de Maas is dalende en geeft geen aanleiding tot maatregelen. De coupures in Gorinchem, Nijmegen en Woudrichem zijn op dit moment nog steeds gesloten. Vanaf zondagmiddag gaat naar verwachting het peil op de Rijn zakken en zal de hoogwatergolf het rivierengebied verlaten.

foto @Wijkagt_Hendrik

 

Moedwillige beschadiging zomerkade Brakel

Tijdens een inspectieronde in verband met het hoogwater, werd een moedwillige beschadiging geconstateerd aan de zomerkade in Brakel. Hier is door onbekenden een geul gegraven waardoor het water er overheen liep. Inmiddels is de geul afgedekt om verdere schade te beperken. Het waterschap is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Neem dan contact op met Waterschap Rivierenland via het Meldpunt Handhaving onder nummer 0344-649410.